NEWS

Win een gratis BIZ

Omdat wij een beetje gek en eigenwijs zijn, verloten wij om onze nieuwe website te vieren een GRATIS BIZ.

Het is zover: de website van DZP is vernieuwd. Een gloednieuwe website waar niet alleen het uiterlijk, maar zeker ook de functionaliteiten flink zijn verbeterd.

Omdat wij een beetje gek en eigenwijs zijn, verloten wij om onze nieuwe website te vieren een GRATIS BIZ. Stuur ons jullie motivatie van maximaal 3 A4-tjes en een onderbouwing waarom jullie een BIZ willen, waarom het nog niet gelukt is om ‘m van de grond te krijgen en uiteraard de reden waarom juist jullie deze prijs moeten winnen. Op basis van de beste motivatie maken wij een keuze. Kortom, mail de motivatie en onderbouwing in via GRATIS BIZ en geef ons dé reden waarom wij jullie ondernemersvereniging, winkeliersvereniging, bedrijvenpark of industrieterrein gaan helpen bij de vorming van een BIZ.

Inschrijving kan tot 29 februari 2020. Half maart maken wij de winnaar bekend.

Wat is een BIZ?
Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeren de ondernemers in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. De Wet op de bedrijven investeringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

Als de BIZ is opgericht, betalen de ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die de activiteiten uitvoert. Alle ondernemers in de BIZ moeten de BIZ-bijdrage betalen. Hiervoor moeten genoeg ondernemers het plan voor een BIZ steunen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde.

De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ-vereniging onderneemt, zijn bijvoorbeeld: het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting,
Schoonmaak, onderhoud, herstel van schade, brandveiligheid, graffitiverwijdering, het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.