overheid_leegstand

Aanpak leegstand

Leegstand is een opgave waarin zowel publieke partijen als de ondernemers hun taken en verantwoordelijkheden hebben. Waar een opgave voor de gemeente en vastgoedpartijen ligt is het mogelijk maken van flexibele en tijdelijke bestemmingen en ingroei-huurregelingen op leegstaande panden. Wij sturen hier op aan, omdat het de mogelijkheden voor (nieuwe) bedrijfsvoering verruimt. Zo kunnen pop-up invullingen van leegstand eenvoudiger worden gerealiseerd. Onze ervaring is dat veel jonge, creatieve ondernemers graag hun businessplan in de markt willen zetten, maar dat de hoge huurlasten hen vaak tegenhouden hun droom te realiseren. De medewerking en visie van de vastgoedeigenaren is daarbij doorslaggevend. Wij vormen de schakel tussen vraag en aanbod als het gaat om leegstand.

Leegstand is niet alleen een probleem, maar ook een kans. Het biedt volop kansen voor startende bedrijven en lokale initiatieven. We hebben voldoende ideeën paraat om dit te realiseren.