overheid_adviesvisiebepaling

Advies & visiebepaling

Het formuleren van meerjarig beleid voor ondernemerschap is het formuleren van een gemeentelijke strategie. Strategieontwikkeling begint met een goede analyse. Het grote voordeel van onze analyse is dat wij de taal van de ondernemers spreken en hen desgevraagd persoonlijk benaderen. Als gevolg daarvan zijn we in staat de praktijk naar effectief beleid te vertalen. Hierbij kunnen we op maat voorstellen doen voor concrete en effectieve projecten.

De Zakenpartner geeft gemeenten gericht advies over de lokale economie onder andere ten aanzien van veiligheid, revitalisatie, leegstand, duurzaamheid en werkgelegenheid. We maken daarvoor analyses en helpen bij het ontwikkelen van een innovatieve ruimtelijk-economische visie voor de komende jaren.

In de visie van DZP staat lokaal ondernemerschap centraal. Rond dat onderwerp adviseren wij overheden over thema’s die het lokale bedrijfsleven beïnvloeden. Denk daarbij aan veiligheid, leegstand, duurzaamheid, werkgelegenheid en nieuwe ondernemerschap. Wij begrijpen de opdracht van de overheid en weten wat ondernemers beweegt. Als gevolg daarvan zijn onze adviezen innovatief, praktisch en resultaatgericht.