PROJECT

OMC’s Urban Interactive District

Een innovatief en toekomstgericht afvalbeheerplan voor multifunctioneel hoofdstedelijk gebied.

DZP is als adviseur afvalverwerking gestart voor het project Urban Interactive Disctrict (UID). Het UID is een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar AM en ontwikkelaar Ballast Nedam Development, verenigd in het Ontwikkelingsmaatschappij Centrumgebied Amsterdam Zuidoost (OMC). UID vormt de ontwikkeling van een disctrict in het gebied Arenapoort, gelegen tegenover de Johan Cruijff Arena, aan de ArenA Boulevard, de Haaksbergweg en de Corridor.

Het UID laat zich typeren door vier clusters en een ondergrondse parkeergarage. Tussen de clusters komen openbaar toegankelijke straten en pleinen. Het gebied van 2,5 hectare zal onder andere gaan bestaan uit kantoren, een hotel, een theater en er worden ongeveer 1.000 woningen ontwikkeld waarvan een deel studentenwoningen.

Het goed organiseren en inregelen van het afvalverwerkingsproces in het project is voor OMC een erg belangrijk item. UID produceert gezamenlijk namelijk een behoorlijke hoeveelheid en diversiteit aan afval met alle hun eigen specifieke wijze van afvalverwerking. De ontwikkelingscombinatie wilde vooruit denken hoe hiermee om te gaan en heeft hiervoor DZP om advies gevraagd.

DZP-er Dorien heeft OMC geadviseerd omtrent de afvalstromen en met welke ruimtebehoefte rekening moet worden gehouden. Daarbij is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals een toename van de hoeveelheid gescheiden afval (=grondstof), het aantal afvalstromen en het al dan niet combineren van huishoudelijk en bedrijfsafval. Door de combinatie van een grote diversiteit van functies onder een dak speelt ook dit een belangrijke rol. Tenslotte adviseert DZP de ontwikkelcombinatie hoe te komen tot een optimale afwikkeling c.q. zo groot mogelijke CO2 reductie als gevolg van het ophalen van het afval.

thema

contactpersoon

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET