PROJECT

Big Data

Nieuwe mogelijkheden of grote zeepbel?

Big data is een verzamelnaam voor ongestructureerde data met informatie over het gedrag en de voorkeuren van mensen.

In een tijd waarin een persoonlijke benadering belangrijker is dan massacommunicatie, levert analyse van big data waardevolle informatie op. Big data bevat bijvoorbeeld data over leefstijlen van mensen in bepaalde wijken, waardoor beter ingespeeld kan worden op de behoefte van inwoners in een wijk. Voor de winkeliers kan dit inzicht in het koopgedrag van de klanten zijn, voor de overheid een instrument om beleid op te baseren over het voorzieningenaanbod of ten behoeve van keuzes die gemaakt worden voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Big data kan helpen om de samenleving efficiënter en duurzamer te maken. Het verschaft inzicht in behoefte van mensen, waardoor er op basis van reële data specifiek op behoeften kan worden ingespeeld. Stelt u zichzelf wel eens de vraag wat u er aan kunt hebben. Of is het u onduidelijk van wie welke data is en wat u daarmee mag? DZP gaat graag met u in overleg over de mogelijk- en onmogelijkheden van big data voor uw organisatie.

WE WERKEN SAMEN MET