bedrijventerreinen_biz

BIZ

De BIZ (bedrijveninvesteringszone) stelt ondernemers in staat gezamenlijk te investeren in de buitenruimte, zowel op bedrijventerreinen als in winkelstraten. Een BIZ is een afgebakend gebied, waarin alle ondernemers (bij voldoende draagvlak) door middel van een heffing op hun gemeentelijke belasting meebetalen aan de uitvoering van een door hen zelf bedacht plan voor het gebied.

De Zakenpartner heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het opzetten, begeleiden en uitrollen van verschillende BIZ-trajecten. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de professionalisering van BIZ-besturen, het verlenen van juridisch advies bij de oprichting van de BIZ-stichting, het verkrijgen van draagvlak voor de plannen, en het opzetten van parkmanagement ter uitvoering van het BIZ-plan. Door onze goede contacten met onder andere overheden vervullen we hierin ook een bemiddelende rol en zorgen er voor dat de introductie van de BIZ goed kan verlopen.