Overheid

Articles

Nederland moet veiliger. Veel mensen voelen zich onveilig en/of lijden materiële en immateriële schade.

Het bevorderen van de veiligheid vergt een grote inzet van alle instanties en diensten die hierbij een rol spelen op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. Maar ook de burger en het bedrijfsleven zijn medeverantwoordelijk voor de verbetering van de veiligheid in ons land.

De leefbaarheid staat in veel gebieden onder druk. Veelal is het een combinatie van (een gevoel van) onveiligheid, achteruitgang van het voorzieningenniveau en afname van de sociale samenhang die de leefbaarheid in het gebied doen afnemen. Het stimuleren van de economische vitaliteit draagt bij tot het verbeteren van de leefbaarheid.

De Zakenpartner draagt bij aan leefbaarheid en veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen door ondernemers collectief te interesseren voor revitaliserings- en veiligheidsplannen en -projecten en hun belangen bij overheden onder de aandacht te brengen.

Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is een middel om collectieve initiatieven en investeringen te financieren. Denk aan camerabeveiliging, gebiedspromotie, feestverlichting of parkmanagement. Een..
Inventarisatie

Inventarisatie

Bij het formuleren van beleid wordt vaker gesproken over ondernemers dan met ondernemers. En juist bij de ondernemers zitten de..
Aanpak leegstand

Aanpak leegstand

Leegstand is een opgave waarin zowel publieke partijen als de ondernemers hun taken en verantwoordelijkheden hebben. Waar een opgave voor..
Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een gevoel, veiligheidsbeleving is daarom een belangrijk gegeven. Uiteraard kunt u als beleidsmaker uitgaan van de politiecijfers, maar..

Zorginnovatie

Om de zorg op termijn betaalbaar te houden is innovatie noodzakelijk. Nieuwe bedrijfsmodellen en processen moeten de toekomstige zorgvraag binnen..

PPS-samenwerking

De Zakenpartner is in staat het een publiek-private samenwerking te organiseren, enthousiasmeren en in beweging te zetten en te houden...
Coaching

Coaching

Makkelijk is ondernemen niet, het is bekend dat de helft van alle starters binnen vijf jaar de bedrijfsactiviteiten weer staakt...
Advies & visiebepaling

Advies & visiebepaling

Het formuleren van meerjarig beleid voor ondernemerschap is het formuleren van een gemeentelijke strategie. Strategieontwikkeling begint met een goede analyse...