Centrummanagement Almere

De vele mogelijkheden rondom de winkelgebieden in Almere.

Al enige jaren voert DZP het centrummanagement uit voor het winkelgebied in Almere-Haven en Almere-Buiten, voor laatstgenoemde voor zowel Doemere als Buitenmere. In beide gebieden ligt er een opgave tot stedelijke vernieuwing vanuit de gemeente. Vergelijkbaar zijn de gebieden ook als het gaat om de eigendomssituatie: er is sprake van meerdere eigenaren in het gebied, er zijn meerdere corporaties actief en met een scala aan overige stakeholders voldoende uitdaging om als centrummanager je tanden in te zetten. Immers, DZP ‘past niet op de winkel’, maar denkt mee en verder. Dit betekent bijvoorbeeld onderzoeken of het opzetten van een BIZ tot de mogelijkheden behoort, een oplossing vinden voor het bedrijfsafval of inspelen op een andere prangende vraag die oppopt. We kijken dus graag verder dan onze neus lang is!

WE WERKEN SAMEN MET