bedrijventerreinen_collectiviteit

Collectiviteit

Een actief ondernemerscollectief is essentieel voor een goede bedrijfsomgeving en het creëren van de beste randvoorwaarden voor het ondernemerschap. Het blijkt effectiever om als collectief zaken gedaan te krijgen dan wanneer ondernemers individueel een beroep doen op bijvoorbeeld de lokale overheid. De Zakenpartner helpt bij het oprichten, activeren en ondersteunen van winkeliersverenigingen, belangenverenigingen, federaties en overige ondernemerscollectieven.

Wij zorgen voor een goed functionerend bestuur, werven leden voor het collectief, helpen bij het opstellen van het inhoudelijk plan en de begroting. We vinden geld voor collectieven, vragen subsidies aan en nemen administratieve en organisatorische werkzaamheden uit handen middels een secretariaat. Daarnaast hebben wij een pro-actieve houding als het gaat om het grijpen van kansen en adviseren wij ondernemers bij beleidsmatige zaken. Met onze secretariaten streven wij naar volwaardig partnerschap.

Het oprichten en besturen van een ondernemerscollectief kost tijd en kennis. Met de inzet van De Zakenpartner zijn de ondernemers in staat om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. De rest doen wij.

Tussen samen werken en samenwerken zit een wereld van verschil. Samen sta je sterker sterker, zeker als gesprekspartner naar de overheid. Met het organiseren van het bedrijfsleven kom je sneller tot resultaat. DZP smeedt bedrijven tot een collectief. Bij elkaar komen is alleen het begin, bij elkaar blijven is de weg naar succes. Met onze ondersteunende diensten aan deze collectieven zorgen we ervoor dat de ondernemers kunnen blijven ondernemen en tegelijkertijd het collectief vooruit komt.