Dorien Bosselaar

Verbindende vertaler

Dorien is de eerste 17 jaar van haar loopbaan werkzaam geweest binnen de Nederlandse vastgoedsector. Begin 2014 heeft zij de bakens verzet en is zij bij de Stichting Nederland Schoon gaan werken, een stichting die zwerfafval in Nederland bestrijdt. Begin 2019 heeft zij de overstap gemaakt naar DZP. Als senior adviseur bij DZP ligt haar focus op het uitbouwen van de activiteiten van DZP in het midden van het land en geeft zij als MT-lid mede sturing aan de organisatie.

 

In veel van haar gedane projecten was het meenemen van de ‘omgeving’ van cruciaal belang voor het slagen van het project. Dorien is dan ook in staat om helder te communiceren, goed te luisteren, maar ook verwachtingen te managen. Ze doorziet de beweegredenen van betrokkenen en zal op zoek gaan naar ‘de vraag achter de vraag’. Doordat ze het totale speelveld snel doorziet, kan ze goed sturend optreden ten behoeve van het project. Daarnaast is zij in staat een prettige sfeer te creëren en intermediërend op te treden als daar aanleiding toe is.

 

Daarnaast schakelt zij makkelijk tussen strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Zij bouwt makkelijk goede relaties op en wint snel het vertrouwen van mensen. Bij Dorien geldt immers ‘what you see is what you get’. Met een zakelijke, nuchtere en open instelling zoekt zij naar de mens achter de mens en juist hierdoor weet zijn relaties te versterken en de verbindende schakel te zijn – zowel intern als extern gericht -, wat haar projecten ten goede komt. Ze is gewend om zeer uiteenlopende werkvelden actief te zijn en kan hierdoor goed schakelen tussen de verschillende gesprekspartners, met oog voor hun achtergrond en belangen.

 

Zowel in de publieke als private sector heeft Dorien haar sporen verdiend. Ze weet zich snel aan te passen aan nieuwe situaties en werkt het liefst in teamverband, daar is zij in haar element als spin in het web. Dorien is stressbestendig en kan ook onder druk goed prioriteiten stellen. Haar talent voor het organiseren van processen en het managen van projecten zorgt ervoor dat projecten naar tevredenheid van iedereen, tijdig en binnen budget gereed komen. 

CONTACT


PROJECTEN (SELECTIE)