Gebiedsanalyse & inventarisatie

We spreken de taal van de ondernemers en begrijpen de bestuurlijke uitdagingen van de overheid. We geven overheden inzicht in beleidsprioriteiten en helpen ondernemers invloed uit te oefenen op het beleid. Het resultaat is pragmatisch en effectief beleid dat kan rekenen op voldoende draagvlak onder de ondernemers en leidt tot de juiste resultaten in de lokale economie. Wij zijn De Zakenpartner, intermediair voor overheid en bedrijfsleven.

De Zakenpartner heeft zich als bureau gespecialiseerd in markten, winkelgebieden en bedrijventerreinen. Bij nieuw te ontwikkelen gebieden denken we mee vanaf de tekentafel, de realisatie van de infrastructuur tot aan de organisatie van het uiteindelijke beheer. Bij bestaande gebieden zetten we publiek-private samenwerking op poten en waar nodig buigen we neerwaartse trends om naar nieuwe kansen.

[quote text_size=”small” author=”Eva Koster” link=”http://www.dezakenpartner.nl/inter/zakenpartners/eva-koster”]

Bij onze aanpak maken wij een vertaalslag “van buiten naar binnen”, met andere woorden, wij inventariseren de wensen en behoeften die in het gebied leven middels desk-research, gebiedsschouwen en interviews met alle betrokkenen en vertalen deze naar concrete plannen en projecten. Dit levert het ideale vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Zichtbaar resultaat is hierbij dé kritische succesfactor.

[/quote]