Gebiedsontwikkeling en gebiedsverbetering

Bij de term gebiedsontwikkeling popt wellicht het beeld op van een uitleggebied dat ontwikkeld wordt. Een maagdelijk weiland dat een bedrijventerrein wordt of waar woningen worden gebouwd. Het projectmanagement hiervoor doen, kunnen we zeker! Maar er is meer onder de zon.

Onze grootste uitdaging zit in de niet alledaagse problemen. Want hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er in een krimpregio een vitaal bedrijfsleven behouden blijft? Of hoe kan een verouderd bedrijventerrein nieuw leven in geblazen worden, rekening houdend met de zittende ondernemers en binnen de bestaande kaders?

Het zijn dit soort opgaven waar we graag onze tanden in zetten. Niet voor een gat te vangen, geen gebaande paden, maar met creativiteit en een flink portie Rotterdamse doorzettingsmentaliteit.