mensenmasssa

Het Netwerk

Door haar onafhankelijke positie in zowel de private als de publieke sector, heeft De Zakenpartner een uitgebreid, goed werkend (boven)regionaal netwerk opgebouwd.

Partijen uit het netwerk werken graag met ons samen. De Zakenpartner is in staat ondernemers direct te bereiken en te verenigen, onder andere door de beleidsmatige ondersteuning die wij leveren. Doordat de Zakenpartner daarnaast is aangesloten bij overkoepelende stedelijke, regionale of landelijke ondernemers- en beleidsnetwerken, kunnen we initiëren dat de belangen van ondernemers op de politieke agenda komen. Daarmee stellen we beleidsmakers in staat, beter op deze belangen in te spelen.