lampje

Innovatieve ontwikkelingen

Door onze betrokkenheid in het werkveld lopen we in de voorhoede van nieuwe trends en ontwikkelingen. Om die reden bedenken we binnen De Zakenpartner regelmatig nieuwe initiatieven waarmee we onze opdrachtgevers beter kunnen bedienen en waardoor we kansen in de markt kunnen grijpen. Onze inspiratie komt uit onze theoretische kennis in combinatie met onze praktische, ondernemende aanpak.

Hiermee zien wij voortdurend mogelijkheden, zeker ook voor overheden. Een van onze bestuurlijke innovaties is de uitvoeringsmaatschappij. Beleid is er binnen gemeenten voldoende, maar wie gaat het doen? Zeker met oog op de gemeentelijke reorganisaties in Amsterdam en Rotterdam in maart 2014 is dit een relevante vraag. De uitvoeringsmaatschappij is een uitvoerende instantie die met de voeten in de klei, mandaat en middelen resultaat boekt in een afgebakend gebied. De Zakenpartner heeft concrete ideeën over het hoe dit zou moeten werken. Bij voorkeur wordt de maatschap voorgezeten door partijen uit het veld, zodat de uitvoering direct aansluit op de wensen en behoeften in het specifieke gebied.

Daarnaast heeft De Zakenpartner aan de wieg gestaan van het investeringsplatform Fuentz, waarbij innovatieve ondernemers in contact komen met informal investors. Wij staan hiermee voor innovatief ondernemerschap en gezonde investeringen.

Ook geven we gerichte trainingen en cursussen, waarbij wij kennis delen en vergroten. Het MKB Trendcamp is daarvan een goed voorbeeld. Het Trendcamp maakt MKB ondernemers bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in hun branche en stelt de hen direct in de staat de kansen en bedreigingen voor de onderneming te benoemen.

Een vierde initiatief dat wij graag met u delen is het Ambachtshuis. Door het slim combineren van leegstand, ambachten, innovatie en jong arbeidspotentieel brengen we werk in de wijk en geven wij jongeren een nieuwe kans binnen een ambacht: een win-win-win situatie.

Tenslotte hebben wij over de jaren een behoorlijk juridische expertise opgebouwd. Of het nu gaat over het verenigingsrecht of het schrijven van verordeningen, ook hiervoor zijn wij beschikbaar.