overheid_inventarisatie

Inventarisatie

Bij het formuleren van beleid wordt vaker gesproken over ondernemers dan met ondernemers. En juist bij de ondernemers zitten de waardevolle ervaringen en waarnemingen waar u als beleidsmaker iets mee kunt. De Zakenpartner voert veel inventarisaties uit binnen winkelstraten en bedrijventerreinen. We spreken de taal van de ondernemer en vertalen voor u de praktijk naar beleid. Heeft u behoefte aan quick-scan, inventarisatie of draagvlakonderzoek onder de ondernemers, dan zijn wij uw uitvoerende partij.

Wij vertalen de praktijk naar het beleid door de temperatuur van het lokale bedrijfsleven te meten. We spreken de taal van de ondernemers en met persoonlijke gesprekken of met behulp van enquêtes weten wij de eisen en wensen van de ondernemers in no time scherp te krijgen. En de gemeente daarmee ook.