Iris de Bruijn

Serieus met een glimlach

Ik ben in juni 2019 bij DZP komen werken als de ‘culturele dame’. Cultuur wordt in de hedendaagse samenleving steeds nadrukkelijker uitgelicht en aangekaart. DZP vond het daarom de hoogste tijd dat er een collega met dit specialisme bij kwam.

Op dit moment sta ik winkelcentra en BIZ’en (bedrijveninvesteringszones) bij bij hun management, evenementen en de andere dagelijkse gang van zaken. Ik heb jarenlang in Amsterdam Zuidoost gewoond en woon sinds enige tijd in Pijnacker, waardoor ik bekend ben met de uitdagingen in zowel stadse als dorpse setting. Elke kern heeft zijn eigen behoeftes en eigen bezoekers die waarden hechten aan bepaalde zaken. Jazeker, ook dit kan cultureel herleid worden!

Ik ben van nature zachtaardig, maar wel standvastig. Ik heb een nuchtere en open houding en weet mij snel aan te passen binnen nieuwe situaties. Voor nieuwe uitdagingen ben ik overigens altijd te porren! Zo leer ik op dit moment ook veel op het gebied van informatiemanagement, de meer technische kant van zaken.

CONTACT