winkelstratenmarkten_kvo

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Inzet op het onderwerp veilig ondernemen heeft de afgelopen jaren aangetoond daadwerkelijk bij te dragen aan een veiliger en prettiger winkelgebied, waar het prettig ondernemen is en fijn om te winkelen. Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het opstarten van een traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In een KVO-project slaan ondernemers, de lokale overheid en de politie, maar ook bewoners en vastgoedeigenaren de handen ineen voor een veilig, schoon en heel winkelgebied.

Op basis van een gedegen analyse en gebiedsschouwen wordt de situatie in kaart gebracht en een projectteam samengesteld, waar alle belangrijke partijen vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk wordt een concreet plan van aanpak opgesteld en worden er duidelijke maatregelen geformuleerd (zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van winkelscans, het organiseren van overvaltrainingen en het opzetten van een buren-bel-systeem).

En dan aan de slag. Iedere betrokken partij heeft een rol en verantwoordelijkheid in de uitvoering. Om de samenwerking kracht bij te zetten wordt een convenant ondertekend.

Op basis van de samenwerking en de uitvoering wordt gezamenlijk toegewerkt naar het KVO-certificaat. Het verkrijgen van een KVO-certificaat is geen doel op zich, het is een erkenning voor de kwaliteit van het samenwerkingsproces. De Zakenpartner kan u en uw winkelstraat begeleiden in alle stappen die leiden naar het KVO en de verbetering van de veiligheidssituatie in uw winkelgebied. Wij beogen met een innovatieve aanpak het beste resultaat te bereiken. Wilt u een KVO-traject starten? Dan zijn wij graag uw partner in crime.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het gezamenlijk organiseren van veiligheidsmaatregelen mogelijk. De basis is een goede samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties. Iemand moet hierin het voortouw nemen en al die partijen enthousiasmeren voor de samenwerking. DZP levert die mensen. Zo’n projectleider fungeert als aanjager van het proces en draagt onder andere zorg voor advisering en begeleiding van de werkgroep bij de opstart en de implementatie van het KVO-traject en voor structurele bijeenkomsten en voortgangscontrole. Wij brengen het KVO van de tekentafel tot aan de audit.