bedrijventerreinen_kvo

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Wanneer bedrijventerreinen structurele maatregelen treffen op het gebied van veiligheid komen zij in aanmerking voor het KVO-certificaat, oftewel het Keurmerk Veilig Ondernemen. De kern van het KVO bestaat uit samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen. Veelal de ondernemers, de lokale overheid en politie, maar ook vastgoedpartijen. Gezamenlijk wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht, worden verbeterpunten benoemd, en maatregelen uitgevoerd. Het Keurmerk Veilig Ondernemen draagt bij aan een veilige en prettige werkomgeving en is in het voordeel van zowel de ondernemers als de overheid. De Zakenpartner kan uw bedrijventerrein begeleiden naar het behalen van het certificaat en de daaropvolgende audits.

Door onze ervaring met en kennis van de effectiviteit van het KVO-proces zijn wij ook in staat een op maat gemaakte veiligheidsaanpak te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het opstellen van verlichtingsplannen. Het stelt een gemeente in staat sturing te geven aan haar eigen beleidsprioriteiten, kosten te besparen en het proces te integreren in de dagelijkse gang van zaken. Wij bespreken graag de mogelijkheden van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor uw bedrijfsgebieden.
[quote text_size=”medium” author=”Elize Amons” link=”http://www.dezakenpartner.nl/inter/zakenpartners/elize-amons/”]

Het Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het gezamenlijk organiseren van veiligheidsmaatregelen mogelijk. De basis is een goede samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties. Iemand moet hierin het voortouw nemen en al die partijen enthousiasmeren voor de samenwerking. DZP levert die mensen. Zo’n projectleider fungeert als aanjager van het proces en draagt onder andere zorg voor advisering en begeleiding van de werkgroep bij de opstart en de implementatie van het KVO-traject en voor structurele bijeenkomsten en voortgangscontrole. Wij brengen het KVO van de tekentafel tot aan de audit.

[/quote]