schermafbeelding-2018-01-15-om-14-54-01

Parkmanagement

Een aantrekkelijke bedrijfsomgeving is van groot belang voor ondernemers en de lokale overheid. Een verzorgde omgeving heeft een positief effect op werknemers en klanten, trekt nieuwe bedrijvigheid aan en stimuleert zodoende de lokale economie. Ook op bedrijventerreinen. Parkmanagement is het instrument om dit te bereiken.

Onder regie van een parkmanager wordt een gezamenlijke agenda opgesteld en stemmen gebruikers, beheerders en handhavers de voortgang van de resultaten in periodiek overleg af. De Zakenpartner heeft ruime ervaring in het mobiliseren van de partijen en het opstellen van een constructieve publiek-private agenda. U kunt daarbij denken aan concrete projecten (bijvoorbeeld veiligheid, bereikbaarheid, openbare ruimte) en het organiseren van collectieve inkoop. Denk daarbij eens aan het organiseren van gezamenlijke afvalinzameling, de collectieve inkoop van glasvezel, maar ook energieopwekking. Wij zijn uw partner en denken graag met u mee over uw mogelijkheden.

[quote text_size=”small” author=”Danny Houtman” link=”http://www.dezakenpartner.nl/inter/zakenpartners/danny-houtman”]

Parkmanagement is geen doel op zich. Het is een instrument, dat beoogt door samenwerking te komen tot een integrale aanpak voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing van het bedrijventerrein. De samenwerkende partijen, de ondernemers en de overheid, kennen verschillende belangen en door deze belangen op elkaar af te stemmen kom je tot resultaten.

[/quote]