PPS-samenwerking

De Zakenpartner is in staat het een publiek-private samenwerking te organiseren, enthousiasmeren en in beweging te zetten en te houden. Wij geven projecten een goede start en richten ons op zichtbare en meetbare resultaten waarbij wij de uiteenlopende belangen afwegen. Wij begeleiden, monitoren en leggen verslag. Wij doen aan procesbegeleiding en dragen bij aan strategieontwikkeling. Wij helpen u graag met het structureel verbeteren van ondernemerschap in uw regio.

DZP heeft ruime ervaring in het mobiliseren van de partijen en het opstellen van een constructieve publiek-private agenda. Vanuit een onafhankelijke positie helpen we overheid en bedrijfsleven met het realiseren van een gedegen samenwerking. Door op het snijvlak van de markt en overheid te opereren fungeren wij als de intermediair die oog houdt voor de belangen van alle betrokken partijen.We spreken de taal van de overheid en de ondernemers en zijn in staat om in korte tijd te komen tot resultaat.