PROJECT

Projectleider vastgoedontwikkeling De Bilt

Twee vastgoedprojecten met diverse doeleinden.

Voor de gemeente De Bilt heeft DZP als project -en procesmanager mogen bijdragen aan de ontwikkeling van zowel een woonzorgcomplex (De Leijen Zuid) als een brede school, woningbouwproject en herinrichting openbare ruimte (Melkweg). Twee belangrijke en grote projecten waarbij een integrale benadering van belang was, omdat er diverse thema’s samenkwamen. Vanuit onze pragmatische inslag, maar ook onze verbindende kracht hebben we door middel van actieve participatie de stem van diverse partijen meegenomen in het eindresultaat.

Voor de ontwikkeling van het woonzorgcomplex met 95 woonzorgeenheden heeft DZP vanuit de rol van projectleider gezorgd voor de uitwerking van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, de selectie van een nieuwe eigenaar door middel van een selectieprocedure en het voeren van contractonderhandelingen met marktpartijen om verdere invulling te geven aan het plan. Gezien haar rol was DZP uiteraard ook betrokken bij het opstellen Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitsplan, het Inrichtingsplan, het proces van bouwrijp maken en de bouwuitvoering.

Voor het gebied Melkweg was de inzet om te komen tot het ontwikkelingsplan voor een brede school, nieuwbouw van circa 170 woningen en herinrichting van de openbare ruimte, in een samenwerking tussen de lokale woningcorporatie en de gemeente. Als procesmanager stuurden we daarbij ook het planteam en de stuurgroep aan. Naast de bouwbegeleiding was DZP ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de woningcorporatie.

thema

contactpersoon

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET