Titus Appel

Energieke creatieveling

Als creatieve geest zoek ik bij elke opdracht weer naar dat onderscheidende unieke en relevante kenmerk dat een gebied en de ondernemers die er werkzaam zijn (weer) op de kaart kan zetten.

Uiteindelijk gaat het altijd om de mensen; de ondernemers, de bewoners, de bezoekers, de vastgoedeigenaren en de gemeente. Hoe krijgen we die weer met alle neuzen dezelfde kant op? En uiteindelijk lukt het altijd. Omdat iedereen wil dat zijn of haar buurt, centrum, dorpsplein of stadsdeel zo mooi mogelijk is. Waar het aangenaam verblijven is en waar men de menselijke en noodzakelijke behoefte aan fysiek en sociaal contact kan ervaren. De functie van onze centra zijn structureel veranderd, ons koopgedrag is grilliger dan ooit, ons sociale gedrag is wezenlijk anders geworden door social media; maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en hebben we vroeg of laat behoefte om ergens bij te horen, om ons thuis te voelen.

Ik vind het een voorrecht om mede vorm te mogen geven aan al die verschillende plekken waar we werkzaam zijn. Elke plek met haar eigen specifieke uitdagingen, maar uiteindelijk altijd met dezelfde rode draad: de mensen. En dat is waar DZP zich onderscheidt van andere bureaus: ons vermogen om al die mensen met al die rollen en verantwoordelijkheden te verbinden, samen te laten werken en samen te laten leven op een manier waar iedereen achter staat.