Veiligheid en ondermijning

De ‘poot’ veiligheid van de drie-eenheid ‘schoon, heel en veilig’ neemt bij DZP een bijzondere plek in. Immers, veiligheid is een essentieel onderdeel van de leefbaarheid van onze samenleving. Bezoekers van een centrumgebied willen rustig kunnen winkelen, ondernemers op een bedrijventerrein willen een prettig vestigingsklimaat. Veiligheid – en hiermee samenhangend ondermijning – is hierdoor een wezenlijk onderdeel geworden van onze werkzaamheden, variërend van de aanpak van ondermijning tot KVO-trajecten en Nazorg High Impact Crimes.