winkelstratenmarkten_management

Winkelstraatmanagement

Winkelstraatmanagers zijn de spin in het web in winkelgebieden. Ze vormen de verbinding tussen alle partijen die direct of indirect een belangrijke rol en bijdrage hebben in het goed functioneren van de winkelstraat of het winkelcentrum. Met de inzet van winkelstraatmanagement verbetert de samenwerking tussen de gemeenten, bewoners, winkeliers, vastgoedpartijen en overige stakeholders en komt het gebied tot bloei.

Onze winkelstraatmanagers hebben brede kennis van alle onderwerpen die in het winkelgebied kunnen spelen: van branchering en leegstand, tot openbare ruimte en veiligheid.

Ze weten met hun netwerk snel de juiste wegen te bewandelen om resultaten te boeken en hun voelsprieten staan nooit uitgeschakeld. Er wordt nauw samengewerkt met alle stakeholders en gezamenlijk wordt een actieplan opgesteld met alle wensen. Ook mobiliseren zij winkeliers om de winkelstraat positief op de kaart te zetten. Ter verbetering van de bedrijfsresultaten van de winkeliers kan de winkelstraatmanager zich richten op communicatie- en promotieactiviteiten. Een goede winkelstraatmanager kijkt tevens kritisch naar leegstand en branchering, en overige praktische zaken als de uitstraling van het openbaar gebied. Daarnaast behoren de collectieve inkoop van veiligheidsmaatregelen en een gezamenlijke afvalinzameling tot de mogelijkheden.

De winkelstraatmanagers van De Zakenpartner zijn onder andere actief in Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer en beschikken ook over ruime ervaring. We bespreken graag wat we voor u kunnen doen.
[quote text_size=”medium” author=”Eva Koster” link=”http://www.dezakenpartner.nl/inter/zakenpartners/eva-koster/”]

Als winkelstraatmanager ben ik de intermediair die partijen bij elkaar brengt, samenwerkingen tot stand brengt en verschillen in standpunten overbrugt. Het doel van al die inspanningen is ervoor te zorgen dat er een aantrekkelijke winkelstraat ontstaat, waar bezoekers graag komen en winkeliers een gezonde omzet halen. Dat resultaat kan alleen in samenwerking worden bereikt. De winkelstraatmanager maakt het onmogelijke toch mogelijk.

[/quote]