Zorginnovatie

Om de zorg op termijn betaalbaar te houden is innovatie noodzakelijk. Nieuwe bedrijfsmodellen en processen moeten de toekomstige zorgvraag binnen de financiële mogelijkheden invullen, waarbij ook gestreefd moet worden naar een hoger kwaliteitsniveau. Om dit te kunnen realiseren is regionale samenwerking van organisaties in de zorgsector een voorwaarde. Een onafhankelijke intermediair die het proces begeleidt is daarbij van grote waarde.
 De Zakenpartner heeft veel ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden van bedrijven. In de afgelopen jaren hebben wij dan ook meerdere trajecten in de zorg in goede banen geleid. We kennen de markt en haar uitdagingen en zijn als geen ander instaat zorginnovaties te begeleiden waarbij alle betrokkenen gemotiveerd blijven en verbonden blijven bij de uitvoering. Kortom, ook als het om de zorg van de toekomst gaat zijn wij uw partner.

Zorg moet niet langer aanbodgedreven zijn, maar vraaggestuurd, waarbij het aanbod bovendien gedoseerd wordt gebracht. Dit vergt een volledig, andere blik op zorg bij zowel de zorgvragers als de aanbieders. Bij de nieuwe zelfredzaamheid is ‘vindbaarheid’ van zorg een belangrijk aandachtpunt. Het gezamenlijk organiseren van de begeleiding van de zorgvraag naar de juiste kanalen en instanties is daarmee een belangrijke opgave.