diensten

Door denken, verbinden en doen

zorgen wij voor resultaat

Onze dienstverlening draait rondom ruimte | economie | duurzaamheid. De kerngebieden voor de oplossingen van elk publiek-privaat vraagstuk. Kennis gecombineerd met onze skills op denken, verbinden en doen maakt dat vooroplopende ondernemers(verenigingen) en overheden kiezen voor DZP. We zijn breed inzetbaar. Van onderzoek, naar visie & advies, projectorganisatie, uitvoering en het beheer. Best uniek.

onze diensten

VISIE, BELEID & ADVIES
 • Richtinggevend beleid
 • Visiestukken
 • Uitvoeringsplannen
 • Inventarisaties
 • Verkenningen
 • Kwalitatieve onderzoeken
 • Draagvlakonderzoeken
PROJECTMANAGEMENT & COÖRDINATIE
 • Centrumontwikkeling
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • Veiligheid & Ondermijning
 • Omgevingsmanagement
 • Parkmanagement
 • Participatie
 • Bedrijven Investering Zone (BIZ)
TIJDELIJKE VERSTERKING
 • Beleidsadviseurs
 • Strategen
 • Programmamanagers
 • Projectleiders
 • Gebiedsmanagers
 • Kwartiermakers
 • Belangenbehartigers
 • Stakeholdermanagers
 • Centrummanagers

wat is je uitdaging?

Bel 010 - 462 14 97.

uitblinken op 4 thema's

voor ondernemers en overheden

Al meer dan 20 jaar bieden wij overheden en ondernemers deskundig advies en ondersteuning gericht op de langere termijn. De altijd veranderende samenleving & regelgeving vraagt om slimme koppen, flexibiliteit en een frisse mindset. Op vier thema’s blinken wij uit en ontwikkelen wij continue nieuwe praktische oplossingen. In de dagelijkste praktijk is het allemaal niet zo zwart wit en lopen thema’s kriskras door elkaar. Wij weten ze te verbinden. Dat is onze kracht. < meer weten>

ONZE AANPAK

Wij geloven dat de uitdagingen van onze opdrachtgevers om innovatieve, duurzame en toekomstgerichte oplossingen vragen. Oplossingen die net zo multidisciplinair, divers, creatief, maatschappelijk betrokken en intrinsiek gedreven zijn als wijzelf. Onze bedrijfscultuur is flexibel, met volop ruimte voor persoonlijk initiatief. Tegelijkertijd biedt onze aanpak opdrachtgevers de sturing, begeleiding en kennis die nodig is om projecten succesvol uit te voeren.

ONTDEKKEN

DZP-ers zijn empathisch. We willen een probleem eerst voelen, proeven en ruiken voordat we aan de slag gaan. Door te luisteren, communiceren en de juiste vragen te stellen, zijn we in staat de (echte) blinde vlekken, behoeften en valkuilen van onze opdrachtgevers in kaart te brengen.

VERBINDEN

We brengen alle betrokken stakeholders in kaart en treden met ze in gesprek. We kunnen op vele niveaus communiceren wat ons helpt draagvlak te creëren en partijen samen te brengen. Zo zorgen we ervoor dat er één gezamenlijke taal, visie en droom ontstaat.

ONTWIKKELEN

Samen met onze opdrachtgevers bedenken en creëren we (proof of) concepten, co-creaties, pilots, experimenten en freezones die bijdragen aan een passende oplossing voor alle betrokken partijen.

DOEN

Ondersteund door ons en multidisciplinaire team en grote netwerk gaan we op zoek naar de juiste partijen, kennis, innovaties, disciplines, mensen, geldstromen en technologie om de oplossing succesvol in de praktijk uit te rollen. De voltooiing van een project betekent niet het einde van onze inzet. Het is het startpunt voor gezamenlijke evaluatie en verdere ontwikkeling en succes op lange termijn.