duurzame welvaart
in dorp, stad en regio

UITBLINKEN ALS ADVISEURS EN VERBINDERS

zowel strategisch, als tactisch en in de uitvoering

Al meer dan 20 jaar zijn wij de adviseur & verbinder voor overheid, (verenigde) ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners. We denken strategisch mee hoe het beste resultaat te boeken en verbinden daarbij de partijen die het daadwerkelijk in de praktijk ook moeten doen. We maken visies, plannen en doen onderzoeken. Zijn de spin in het web bij transities, trajecten en uitvoering. Wij springen elke dag uit bed voor de duurzame welvaart in dorpen, steden en regio’s. Waarbij strategisch, tactisch en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

wat is je uitdaging?

Vertel het en ervaar vrijblijvend de frisse aanpak van DZP. Bel 010 - 462 14 97.

WE WERKEN AAN

ruimte | economie | duurzaamheid

Overheden en ondernemers bellen ons voor het opstellen van visies, plannen en onderzoeken. Ze vragen ons bij energietransities, centrumontwikkeling en mobiliteitstrajecten. Schakelen ons in als programmamanager, beleidsmedewerker, parkmanager of BIZ kwartiermaker. Waarderen ons als verbinder, aanjager of belangenbehartiger. Dagelijks zijn wij bezig met: