Duurzame ontwikkeling

Voor aantrekkelijke & welvarende gebieden

Duurzame welvaart in een regio, stadsdeel, of dorp. De samenleving is continue in beweging. Het is de kunst om de economie steeds zó te verbeteren dat iedereen duurzaam doorgroeit. De ondernemers, de bewoners en de overheid. Onderwijs en maatschappelijke partners. Gebieden, bedrijventerreinen en regio’s een boost geven, door het stimuleren van ondernemerschap, het bevorderen van (lokaal) winkelen en consumptie, het faciliteren van samenwerkingen tussen bedrijven, investeren in energietransitie, infrastructuur en voorzieningen, het ondersteunen van groei in specifieke sectoren.

We denken en doen mee met de ruimtelijke ordeningsvraagstukken van vandaag de dag. Slechts een paar voorbeelden. Er zijn genoeg mogelijkheden. Economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening brengen naast kansen, ook uitdagingen op diverse andere domeinen. Denk aan; sociale ongelijkheid, milieueffecten, gezondheid, zorg. Vanuit onze ‘economische’ rode draad draaien we onze hand dus niet om voor een bredere thematiek. Vandaag de dag zijn duurzaamheid en positieve gezondheid vaste onderdelen in de strategieën & projecten voor groei, nationaal, regionaal en lokaal.