opstaan
voor de
duurzame
welvaart

Uitvoerend met poten in de klei

Meer dan 20 jaar geleden zijn wij begonnen met het verbinden en het smeden van coalities van ondernemers. Met onze poten in de klei zagen wij dat de vertaalslag van ondernemer naar overheid een uitdaging was. En andersom ook. Door ondernemers te verbinden werd het collectief sterker dan het individu en een partner in diverse trajecten. Of het nu om praktische invulling van een bedrijfsgebied ging en een schoon en heel gebied, of een visie op de toekomst. Wij weten precies wat er bij ondernemers speelt, en kennen de taal van de overheid. Een waardevolle combinatie waarmee wij op uitvoerend vlak veel gebieden sterker hebben mogen maken en een groot netwerk van kennis en kunde hebben opgebouwd.

Tactisch een sterke partner

Door onze sterke uitvoerende positie, het netwerk en kennis & kunde, groeiden we door. Overheden verbonden zich aan ons, kennisinstellingen wilden maar al te graag aanhaken. Diverse maatschappelijke partners zagen de meerwaarde van alles wat wij in huis hadden. We werden gevraagd voor onze visies, het maken van plannen, in combinatie met uitvoering. Niet alleen bedenken, maar ook doen. Een combinatie die vraagt om een slimme koppeling van denken en doen en mensen die dat kunnen. Niet kletsen maar poetsen, op zijn goed Rotterdams. Zo werden we een gewaardeerd partner op tactisch vlak en hebben we hier in diverse projecten onze meerwaarde al meer dan laten zien. We brengen partijen bij elkaar, smeden samenwerkingen en zetten met partijen de stip op de horizon. Of dat nu om energietransitie gaat of gebiedsverbetering bijvoorbeeld in binnensteden. 

Strategisch

Vanuit de verbinding met overheden, ondernemers en kennispartners zijn we ook inmiddels de partner geworden die vanuit de strategie aan tafel schuift. Visies en plannen maken is uiteraard van belang, maar waarom doe je dat? Hoe gaan we de grote vraagstukken met betrekking tot onder meer welvaart, milieu en arbeid op lange termijn het hoofd bieden? Thema’s waar we inmiddels gepokt en gemazeld in zijn. We zitten om tafel op nationaal niveau om mee te denken. De combinatie uitvoerend en tactisch is met strategisch namelijk goud waard. En onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zitten dus ook op nationaal en provinciaal niveau aan tafel om mee te denken over de strategische uitdagingen, de route uit te stippelen voor een duurzame welvaart in Nederland, regio, stad of dorp.

tijd voor iets nieuws?

Laat weten wie je bent. Niks geen cv of vragenlijst. Gewoon een leuke kennismaking. Bel 010 - 462 14 97.

met een trots team

bevlogen adviseurs en verbinders

Leer ze kennen; onze  denkers & doeners. Van vakidioot  tot multidisciplinaire duizendpoot. Allemaal net even anders. Allemaal slim, gezellig en bevlogen. Experts in ruimte | economie | duurzaamheid. Met trots presenteren wij ons complementerende team. Klaar voor elke  publiek-private uitdaging.