percy_douglas

CONTACT


specialisme

Percy Douglas

Mijn naam is Percy Douglas, afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een carrière in de bancaire sector (Corporate Banking) heb ik in 2016 de switch gemaakt naar het bedrijfsleven in de rol van consultant bij DZP. Hierbij heb ik mijn ervaring met de bedieningen van zakelijke relaties en het onderhouden van netwerken verder uitgebreid door ervaring op te doen met (het aansturen van) diverse projecten.

Focus bij deze projecten ligt op het leggen van verbindingen tussen ondernemers, gemeente en overige partijen. Voorbeelden zijn het realiseren van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Vianen en het onderhanden project ‘Ambachtslab’. Rode draad in deze projecten is enerzijds het creëren van draagvlak bij een groot aantal diverse ondernemers c.q. bedrijven en anderzijds het blijven onderhouden van relaties met externe partijen als leveranciers en gemeente. Ik ben bekwaam in het bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen, lever maatwerk en spreek de taal van de ondernemer.