Beschrijving

Ondernemersverenigingen zijn van belang om gebieden waar ondernemers hun brood verdienen zich goed te laten ontwikkelen. Niet alleen voor het business to business gedeelte, maar ook voor adequate beleidsontwikkeling. Een sterke vereniging is een sterke gesprekspartner in allerlei trajecten.

De DZP (spoed) cursus voor (aspirant) bestuursleden in een ondernemers- of winkeliersverenging. We ondersteunen en coachen besturen van ondernemers- en winkeliersverenigingen en geven jullie praktische tips en tricks om direct resultaat te behalen. We bespreken actuele ontwikkelingen en uitdagingen en geven jullie handvatten om processen, taakverdeling, visievorming, ledenwerving of interne en externe communicatie te verbeteren.

Duur: 4 uur.

Inclusief: Bezoek, vooronderzoek en coaching.

Kosten: € 1.250,–.

Bestuur Structuur

1.250,00

Spoedcursus voor (aspirant) bestuurders.

Winkelmandje