HA_natasha_heuver-3

CONTACT


specialisme

Beleidsontwikkeling gemeenten

Nederland is één van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld. Ons land kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan voldoende zorg, voedsel en energie voor toekomstige generaties. Voor provincies, regio’s, steden en gemeenten liggen hier veel kansen.

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk een gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de beschikbaarheid van personeel, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich er wel of niet wil vestigen. Werken, wonen en leven zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden en die balans wordt ook steeds belangrijker. Dit leidt er toe dat gemeenten keuzes moeten maken, vooral in het westen van Nederland. Want ruimte is schaars en om iedere vrije vierkante meter wordt gevochten. De thema’s duurzaamheid en klimaat nemen daarin een nieuwe positie in. Overheden, bedrijfsleven, bewoners en overige maatschappelijke stakeholders moeten dus steeds meer samen optrekken en afwegingen maken.

De verantwoordelijkheden voor een beleidsadviseur Economische Zaken nemen een steeds grotere omvang aan. Door nauw samen te werken met lokale ondernemers, onderwijs, sociale instellingen en kennisinstituten ontstaat er draagvlak voor een lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat in de gemeente. Dit proces kost echter veel tijd, expertise en vraagt om een groot netwerk.

DZP heeft ruime ervaring en vakkennis op het vlak van beleidsontwikkeling en beleidsvoering. We ondersteunen verschillende gemeenten en overheidsinstellingen wanneer er behoefte is aan expertise, extra capaciteit en/of een gerichte en praktische inzet.

Zo denken we graag mee over zaken als het actualiseren, herzien of aanpassen van bestaand beleid. Met input van stakeholders en het liefst zo concreet mogelijk in uitvoeringsprogramma’s. Het vlottrekken en verbeteren van processen -en projecten, het begeleiden en uitvoeren van onderzoek, het uitvoeren van participatietrajecten en het schrijven van rapporten, beleidsstukken, strategische marketingplannen of visiedocumenten; het behoort allemaal tot ons takenpakket. Maar we steken ook graag onze handen uit de mouwen in de uitvoering van wat er uiteindelijk in de visies en beleidsplannen is vastgelegd. Ons multidisciplinaire team is breed inzetbaar en pragmatisch ingesteld.