Integrale zwerfafvalaanpak

Integrale zwerfafval aanpak met gemeente, ondernemers, inwoners, scholen, sportclubs en maatschappelijke organisaties.

In de zomer van 2018 startte NederlandSchoon met een integrale aanpak zwerfafval in vier gemeenten. Aanvankelijk was de pilot ingestoken om meer plastic flesjes van straat te krijgen, maar al snel werd de focus verlegd. DZP heeft het projectmanagement verzorgd voor een van de vier gebieden. Met een plan van aanpak onder de arm zijn Dorien – oud-werknemer van Nederland Schoon – en Janine aan de slag gegaan om ondernemers bij de pilot aan te haken en met de gemeente de activiteiten af te stemmen.

De pilot omvatte een aantal activiteiten. Zo werden ondernemers persoonlijk benaderd om een afvalbak voor de deur te zette en hiervoor te zorgen en werd hen gevraagd hun stoep te ‘adopteren’. Want hoewel vanuit de 25-regel ondernemers verplicht zijn hun eigen omgeving schoon te houden, schort het hier wel vaak aan. Scholen en sportclubs werden eveneens benaderd om dit te doen, maar werden ook geactiveerd tot het houden van opschoonacties, onder andere rondom de Landelijke Opschoondag in maart. Veel middelbare scholen deden mee, sommige grepen de pilot aan om op educatief vlak met afval (=grondstof) aan de gang te gaan. Zij werden hier vanuit de pilot bij ondersteund. In samenwerking met de gemeente zijn alle zogenaamde snoeproutes onder de loep genomen, zijn er bakken ge- en verplaatst, voorzien van gedragsbeïnvloedende teksten en tegels op de route gelegd die de leerlingen erop attendeerden dat er een afvalbak in de buurt was. Tenslotte werden er diverse hotspots aangepakt en werden de verschillende activiteiten gemonitord.

De pilot liep globaal van september 2018 tot mei 2019. Gedurende die periode verzorgde DZP-ers Dorien en Janine voor het projectmanagement, verkenden ze elke vierkante meter stad, spraken ze met inwoners, ondernemers, sportclubs, scholen en maatschappelijke organisaties. Ze schakelden met de gemeente, waren adviseur, coordinator, procesmanager en sparringspartner tegelijk. Een inspirerend project waarbij duidelijk werd welke meerwaarde het heeft om in de haarvaten van een gebied te zitten, te weten wat er leeft en speelt en op die manier een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET