Thema dennis_houkes-3

CONTACT


specialisme

Plintenaanpak

Vaak wordt bij de ontwikkeling van vastgoed een plint mee-ontwikkeld, met als idee dat er levendigheid op de begane grond / langs de straat ontstaat. In de praktijk blijkt dat deze plinten lang niet altijd makkelijk te verhuren zijn. Er is onvoldoende nagedacht over de invulling voorafgaand of tijdens de ontwikkeling, waardoor units qua omvang niet passen, een verkeerde prijsstelling hebben of de ligging simpelweg niet aantrekkelijk genoeg is voor ondernemers.

DZP heeft vaak voor opdrachtgevers meegedacht over het invullen van plinten. Daarbij bleef het niet alleen bij een visie, maar regelden we ook de daadwerkelijke invulling. De rol van DZP is in dit geval die van ‘gebiedsmakelaar’, we weten hoe ondernemers denken en handelen en spreken hun taal. Omdat we ook de taal van de gemeente spreken en weten hoe het beleid van gemeenten werkt, kunnen we ook hier een lans breken: met een goed verhaal c.q. goede onderbouwing is er vaak meer mogelijk dan wanneer de ondernemer zelf bij een gemeente aanklopt.

Onze aanpak start met een inventarisatie van gebouw en omgeving ten bate van een visie. Hiervoor gaan we het liefst in de haarvaten van de buurt zitten. Juist hierdoor wordt duidelijk wat er in een buurt leeft, speelt, waar behoefte aan is. We zoeken desgewenst de plaatselijke makelaar op. Door – tijdelijk – in de haarvaten van het gebied te acteren wordt de kans op een goede, structurele invulling vergroot. DZP heeft door haar vele centrum- en gebiedsmanagementopdrachten een grote ervaring op dit vlak, die ook voor een plintinvulling ingezet kan worden.

Uiteraard vindt dit proces plaats in nauw overleg met opdrachtgever en zoeken we een optimale manier om samen op te trekken ten behoeve van de diverse zaken die gedurende de rit voorbij komen.