75 jaar bevrijding

Vrijheid door doorzettingsvermogen

door Debby Leenen


5 mei is een belangrijke dag om stil te slaan bij onze vrijheid. Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

En op dit moment, tijdens de coronacrisis, realiseren we ons wat onze vrijheid voor waarde heeft. Veel Nederlanders die de oorlog niet meemaakten worden teruggeworpen op zichzelf als nooit tevoren. Want het land realiseert zich nog meer dan in andere tijden wat vrijheid betekent. We merken dat er vrijheid is in vele vormen en misschien nog wel meer dan dat de meesten zich tot nu toe gerealiseerd hebben, dan dat ik mij gerealiseerd heb.

We hebben vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, van meningsuiting, vrijheid van democratie. Vrijheid om te gaan en staan waar we willen. Je bent vrij om elk beroep of ambacht uit te oefenen. Om een bedrijf te starten. En dat laatste kunnen wij goed. Dit jaar begon Nederland met ruim 2 miljoen ondernemingen. Wij Nederlanders zijn handelaren, altijd al geweest, al eeuwenlang. Nederland is niet voor niets het 5e exportland in de wereld! En de op een na grootste landbouwexporteur ter wereld.

En Nederlanders staan bekend om hun innoverende vermogen, altijd leidend en vooruitstrevend! Denk bijvoorbeeld aan de wereldeconomie, een ras-Amsterdamse uitvinding! In 1602 werden er door de V.O.C. als eerste organisatie aandelen verkocht. De uitvinding van de microscoop door de beroemde Antoni van Leeuwenhoek. ‘Bluetooth’, de CD, en de flitspaal en niet te vergeten de WiFi, uitgevonden door de Nederlandse ingenieur Victor Hayes, die nu over de gehele wereld gebruikt wordt. Wij Nederlanders zijn inventief en vooruitstrevend.

En nu is er een ‘onzichtbare’ vijand. Een die we moeten verslaan, gezamenlijk. Die ons abrupt beperkt in ons handelen, in onze vrijheid. Die al onze creativiteit vraagt. Die vraagt om maatregelen en oplossingen waar we hiervoor niet aan gedacht hebben. Die vraagt om innovatie. Die vraagt om een andere manier van denken, van bedrijfsvoering, van consumeren.

Neem nu onze vrijheid van ondernemen. Veel mensen beginnen een eigen bedrijf omdat daar ook bepaalde vrijheden bij horen. En bepaalde risico’s, maar al deze risico’s zijn nagenoeg beïnvloedbaar. Je kunt er iets aan doen. In de huidige crisis sta je dan ineens met de rug tegen de muur. Een overheid die in het belang van de volksgezondheid meer beperkingen en regelgeving oplegt. Die zegt dat je direct de deur moet sluiten, je zaak niet mag draaien zoals je gewend was. Of wel open mag blijven maar dan met een maximaal aantal klanten in de zaak. Er zijn opeens allerlei nieuwe ‘wetten’. Begrijp me niet verkeerd, dit is goed en we moeten het, zoals Rutte zegt, met zijn 17 miljoenen doen. Maar dat het beperkt, dat staat buiten kijf.

En nu kan je even weinig meer, mag je even niets meer en dat komt hard aan. Hoe nu verder en voor hoelang? De tijd zal het leren. Dat er iets moet veranderen, staat wel vast. Door deze crisis worden we met de neus op feiten gedrukt. We moeten een andere manier vinden van ondernemen en consumeren. Eigenlijk kan het niet lang zo doorgaan en dat weten we. Iedereen heeft een slag te maken, bedrijven en consumenten. We moeten straks op de een of andere manier naar een 1,5e meter economie. Ondernemers willen en kunnen zich aanpassen, dat ligt ook in hun aard. En voor de horeca is de uitdaging wellicht nog een tikkie groter, maar ook daar wordt hard nagedacht. Maar ligt de echte uitdaging niet bij de consument? In hoeverre kan de consument zich aanpassen? Is deze bereid om concessies te doen, meer geduld op te brengen naar de ondernemer én zijn medemens en ondernemend Nederland en de lokale ondernemer vol te supporten.

Maar ook dat kunnen wij Nederlanders! Nederland is altijd een land geweest dat verandert, vooroploopt en samenwerkt. En deze crisis vraagt om dat nog een stapje meer te doen. En Nederland kan dat. Want welk land kan nu zeggen dat zij binnen 3 weken een nieuw beademingsapparaat hebben uitgevonden op een TU dat nu in productie is. Of rasechte Hollandse bedrijven van naam die hun kennis en kunde in de matrassenbusiness in no time omzetten naar een productieproces voor mondkapjes. Nederlanders gaan nu ook weer de ‘tering’ naar de ‘nering’ zetten. Misschien niet altijd van vandaag op morgen, maar we blijven op zoek naar mogelijkheden en kansen. We zoeken de vrijheid, we nemen de vrijheid. En dat is een belangrijk goed voor ons Nederlanders. En laten we er met zijn allen voor zorgen dat we onze vrijheid behouden en omarmen.

In al haar vormen!