NoordWest, thuis best.

Dit jaar bestaat DZP 20 jaar. In down memory lane blikken we terug op enkele bijzondere projecten. Deze keer door Marlies Mulder.


Twintig jaar geleden de eerste ondernemersvereniging die klant bij ons is geworden: ondernemersvereniging NoordWest. En nog steeds trouw klant, hoewel in een iets uitgebreidere vorm, maar niet minder bijzonder. De ondernemersvereniging op het terrein ingeklemd tussen A13, bedrijventerrein Spaanse Polder, Overschie (Noord-Oost Abtspolder) en het vliegveld in Rotterdam.

Medio jaren ‘70 in de vorige eeuw werd het afgezogen havenslib in Rotterdam gestort op de plek waar nu bedrijventerrein NoordWest ligt. Het slib moest inklinken om er vervolgens in de jaren ‘80 en ‘90 een logistiek bedrijventerrein op te ontwikkelen.

Rond 2000 bleek dat dit ingeklonken slib de nodige uitdagingen met zich meebracht. Verzakkingen waardoor de leidingen in de grond onder spanning kwamen te staan en soms zelfs braken. Gebroken waterleidingen en rioleringen zorgden weer voor zogenaamde ‘sinkholes’ in de wegen op de meest onverwachte plekken en momenten.

De vereniging had een buitengewoon actief bestuur: Chris van der Linde (Van der Linde catering), Mary en Jaap Voogd (kantoorinrichting Voogd), Mike Janssen (Heineken) en Ton Rodenburg (Randstad). Mijn rol was de belangenbehartiging bij alle stakeholders voor de leden van de vereniging. Daarnaast voerde ik het secretariaat samen met Mary; zij als penningmeester alle geldzaken, ik de rest.

De dynamiek was geweldig: de enorme handelshuizen vanuit bijna ieder continent, die het havenbedrijf had gesponsord, gaven het terrein internationale allure. De stedenbouwkundige waarde was groot: brede lanen, water, heel veel groen. Lage gebouwen (kon ook niet anders, dicht bij het vliegveld gelden alle veiligheidscontouren die je je kunt bedenken) en heel veel mooie bedrijven. Groot en klein, allemaal met de behoefte om hun producten snel te kunnen distribueren. De ligging was perfect; de infrastructuur erom heen minder. De Doenkadebrug staat nu pas in de planning om te verbreden en 20 jaar geleden was de capaciteit van het in 1950 ontwikkelde verkeersplein Kleinpolderplein al ruim onvoldoende voor het aanbod van voertuigen.

Het bestuur was het actiefste bestuur dat je je kunt wensen. Goede en plezierige vergaderingen, altijd snelle follow-up. Het ene na het andere idee om op te pakken werd uit de mouwen geschud. Schoon, heel, veilig, collectieve dienstverlening, samenwerking met de Kamer van Koophandel. De gemeente werkte graag met de vereniging, ook al waren we een grote en mondige, kritische massa. 

Over het aantal parkeerplaatsen zijn we het nooit eens geworden, net als het aantal horecazaken en de zogenaamde Parklane. De verkeersas vanuit de fruithavens naar het snelwegennetwerk door de Spaanse Polder en NoordWest.

De ondernemers op NoordWest kunnen er tot op de dag van vandaag niet bij dat de overheid die verkeersstromen op deze manier heeft afgewenteld.

We gingen met hele bussen vol ondernemers op bedrijfsbezoek, samen met bijna 100 man naar het theater, ieder jaar het CHIO. We hadden de NoordWest-prijs voor het lid dat van grote verdienste voor het terrein was geweest met een heuse wisselbeker. We regelden diners, BBQ’s, themabijeenkomsten en vierden samen Sinterklaas. Voor ieder lid dichtte Mary hoogstpersoonlijk een gedicht. De verbondenheid was groot, de samenwerking vanzelfsprekend.

Terugkijkend was de succesfactor de gedrevenheid waarmee alle bestuursleden contact hielden met de leden. Dat was 20 jaar geleden ook makkelijker dan nu; de keuze was domweg kleiner dan anno 2021. Je moet als vereniging wel een heel prangend probleem ervaren of een acute dreiging zien om je leden zo massaal in de benen te krijgen. Voor een gezellige BBQ zijn er niet zoveel meer te porren.

Als het om de belangenbehartiging gaat, is er weinig veranderd. Om stevig te staan als gesprekspartner van de overheid zijn NoordWest en de Spaanse Polder samengegaan in de ondernemersvereniging Spaanse Polder. Onder die naam zijn ze actief in hun contact met alle belanghebbenden in het gebied. Ik ben nog steeds betrokken en ons bestuur knokt nog steeds voor haar leden. Onze leden participeren in het bestuurlijke experiment van de gemeente Rotterdam – verzonnen door de ondernemers – de Bedrijvenraad. Een soort gebiedscommissie of stadsdeel, maar dan geheel bestaande uit ondernemers. Deze raad bepaalt de toekomst van de polders (NoordWest en Spaanse Polder).

En wie weet, zodra het kan, organiseren we een wijnproeverij en start het nieuwe begin met leuke sociale activiteiten!