De Bedrijvenraad

Een uniek gremium voor bedrijventerreinen geeft ondernemers een stem.

Ondernemers en topsporters lijken op elkaar. Waarom? Omdat ze allebei spelen om te winnen. Ze kiezen beiden hun terrein, materiaal en tactiek zo uit, dat de kansen op de overwinning het grootst zijn.


Spelen om te winnen

“Spelen om te winnen” was dus ook de naam van het visiestuk dat DZP namens de ondernemersverenigingen in de Spaanse Polder in 2018 heeft geschreven en dat nu, anno 2023, wordt uitgevoerd en heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen ondernemers en gemeente.

Voor de landelijke politiek zijn ondernemers natuurlijk interessant, maar de meeste ondernemers wonen niet in de gemeente waar hun bedrijf gevestigd is. Dat geldt zeker voor ondernemers op bedrijventerreinen zoals de Spaanse Polder.

Toch bepaalt het college in Rotterdam op basis van het electoraat iedere periode opnieuw het economische beleid en daarmee ervaren ondernemers dat er meer óver hen wordt gesproken dan mét. Om daar verandering in te brengen, moest er iets gebeuren.


Waar komen we vandaan?

De Spaanse Polder stond in 2018 voor grote uitdagingen op het gebied van veiligheid, verslonzing, mobiliteit, branding en duurzaamheid en zowel de ondernemers, de gemeente en de vastgoedeigenaren hadden ambities om de Polder te verbeteren en te versterken.

Dat startte met het organiseren van de ondernemers in verenigingen om vervolgens die verenigingen met elkaar op te laten trekken. De besturen waren het eens met elkaar om de invloed van de ondernemers op het terrein te vergroten door inspraak te krijgen op het te ontwikkelen beleid. Beleid dat ten grondslag lag aan een gezamenlijk gedragen visie en een duidelijke strategie. En dus werd er een kopgroep geïnitieerd.

Door innovatief te opereren en innovatieve ondernemers aan te trekken, zou de polder zich kunnen onderscheiden van andere bedrijventerreinen.

De Bedrijvenraad

Dat begon met een 3-slag: de ondernemers spraken uit dat ze verantwoordelijkheid wilden nemen voor het beleid. Dat kon als er analoog aan de gemeenteraad en de politieke partijen een orgaan zou worden opgetuigd dat zou functioneren als de raad en het college. In Rotterdam noemen we dat nu ‘De Bedrijvenraad’. De grootte van de ondernemersverenigingen bepaalde de zetelverdeling en zo vaardigden zij hun leden af als lid van de Bedrijvenraad. De gemeente Rotterdam vaardigde ambtenaren af met de kennis die nodig was op de dossiers die de polder betreffen.

De voorzitter is een onafhankelijke ondernemer. Daarnaast kregen de verenigingen (en daarmee de leden) hun eigen ‘poldermanager’ en werden er extra middelen gezocht buiten de kennis en tijd die de ondernemers erin stopten.

Na een zorgvuldige selectie door de besturen van de verenigingen die actief zijn in de Spaanse Polder is gekozen om Dennis Houkes te benoemen tot poldermanager; niet in de laatste plaats omdat hij als DZP-er betrokken was bij de totstandkoming van ‘Spelen om te winnen’.

Geld werd in eerste instantie gevonden bij de MRDH, later bij de gemeente en Provincie.

Op dit moment heeft De Bedrijvenraad een eigen plan dat wordt uitgevoerd. Een plan naar aanleiding van de door Dennis Houkes geschreven visie ‘De groene longen van de Rotterdamse Economie’.  Een plan wat aan de hand van verschillende sessies met ondernemers en gemeente vorm kreeg. De leden van deze Raad werken in commissies aan de thema’s veiligheid, bereikbaarheid, aantrekkelijke bedrijvencampus, arbeid en opleiding, branding en duurzaamheid.

De samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren werpt zijn vruchten af, er wordt met en niet meer óver ondernemers gesproken en het beleid is passend voor het bedrijventerrein.

Wat kan een dergelijk gremium voor u betekenen? Bel of mail Dennis Houkes | d.houkes@dzp.nl | 06 22 98 6440