Bedrijvenraad Spaanse Polder

Een uniek bestuurlijk gremium in Nederland, is op stoom.

Een typisch fenomeen voor enkele grote steden in Nederland zijn de gebieds- en bestuurscommissies. In twaalf Rotterdamse gebieden kiezen inwoners vertegenwoordigers. Bedrijventerrein Spaanse Polder viel echter nooit onder een gebied, maar door een nieuw bestuurlijk experiment heeft het sinds juli 2019 haar eigen bedrijvenraad. Een uniek gremium dus, want de Spaanse Polder kent vooral bedrijven en daarmee geen stemmers voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Bedrijvenraad is vergelijkbaar met een gebiedscommissie maar dan met een vertegenwoordiging van de ondernemers voor het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in Europa.

De leden van de Bedrijvenraad vertegenwoordigen de ondernemers en vastgoedeigenaren in de Spaanse Polder en adviseren vanuit de dagelijkse praktijk het College van B&W en de gemeenteraad over plannen en ontwikkelingen in het gebied. Gevraagd en ongevraagd. Dennis Houkes van DZP is, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de MRDH en verschillende ondernemerscollectieven, aangesteld als gebiedsmanager en heeft hierin een belangrijke rol. Hij is geen lid van de Bedrijvenraad, maar adviseert de leden die ieder hun eigen portefeuille hebben. Wethouder Kathmann die de bijeenkomsten al twee keer heeft bezocht, deed inmiddels een aantal harde toezeggingen aan de Bedrijvenraad en haar achterban. Onder andere op het gebied van woningbouw.

Het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven is ook een belangrijke uitdaging voor in de toekomst. Gedegen openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde hiervoor, maar ook ‘veerkracht’, het continu kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, staat hoog op de agenda. De Bedrijvenraad werkt momenteel aan een gebiedsvisie die aansluit en antwoorden biedt op de uitdagingen van de toekomst.

Wilt u meer informatie over de rol van gebiedsmanager, ondernemersmarinier, het opzetten van een visie en duurzame samenwerkingen op bedrijventerreinen, of bijvoorbeeld parkmanagement, neem dan contact met Dennis Houkes op.