Bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen

Samenwerking ook in crisistijd de sleutel gebleken!

door Percy Douglas


Centraal gelegen en gescheiden door de snelweg A2 liggen bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen. Deze goed bereikbare bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol in Vianen met hun 290 ondernemingen. Sinds 2017 is DZP betrokken bij dit gebied. Eerst bij de oprichting van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en vervolgens als uitvoerder van het parkmanagement. Vanaf die tijd is er heel wat veranderd; Vianen fuseerde in 2019 met de omliggende gemeente Leerdam en Zederik en maakt nu dus deel uit van de veel grotere gemeente Vijfheerenlanden. Een interessante transitie die wel eens wat kan betekenen voor de bestaande samenwerking tussen gemeente en de BIZ.


Veiligheid, een collectieve aanpak

Op veel bedrijventerreinen is overdag veel activiteit, maar zorgen de stille avonden voor een veiligheidsvraagstuk. Zo ook op De Hagen en De Biezen, waar voor 2017 door een beperkt aantal ondernemers gezamenlijk surveillance en beveiligingscamera’s werden georganiseerd. De situatie op De Hagen en De Biezen riep om een uitgebreider collectief. De gemeente vroeg DZP om een onderzoek uit te voeren naar draagvlak voor een dergelijk collectief. En van het een kwam het ander, met als mooi resultaat de oprichting van de BIZ Bedrijventerrein Vianen in 2017.


Schoon, heel en veilig

De BIZ biedt meer kansen. Alle ondernemers dragen nu financieel hun steentje bij aan schoon, heel en veilig, wat een groter budget biedt om deze aandachtspunten op een hoger plan te tillen. Niet alleen door middel van beveiliging, maar ook door vergroening en wayfinding op het terrein wordt het gebied aangenamer en aantrekkelijker. Op dit moment worden bomen, beukhagen, grasvlakken en kruiden geplant en worden binnenkort de werkzaamheden voor duidelijke signing in werking gezet.Organisatiekracht

Niet alleen de beschikbaarheid van budget maar ook de organisatiekracht van de BIZ zorgt ervoor dat problemen duurzaam worden aangepakt. Door de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te realiseren, onderstreept de BIZ nogmaals het thema veiligheid op haar terrein en hier heeft zij ook het bedrijventerrein Gaasperwaard bij betrokken. Gaasperwaard kan nu via de BIZ Bedrijventerrein Vianen ook beveiligingsmaatregelen afnemen bij de vertrouwde organisatie Securitas.

Het KVO-projectteam zorgt nu voor het uitvoeren en maken van afspraken rondom de buitenruimte. Het team met een diversiteit van afgevaardigden van ondernemers op de Hagen, de Biezen en Gaasperwaard, politie, brandweer (VRU) en Securitas wordt gecoördineerd door Percy Douglas en biedt aantoonbaar versnelling in de aanpak van problemen


Fusie

Naast de goede samenwerkingen die zijn ontstaan met die verschillende partijen, speelt ook de samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden een belangrijke rol. Een gefuseerde gemeente brengt onvermijdbare veranderingen met zich mee. Bij het samenvoegen van de verschillende gemeenten hoorde ook het gelijk trekken van het beleid. Dit betekende dat oude afspraken met bedrijventerreinen in de omgeving opeens ook een rol gingen spelen voor de Biezen en de Hagen. Gelukkig doen de ambtenaren van de verschillende gemeenten er alles aan om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zowel het parkmanagement als het bestuur van de BIZ prijst zichzelf dan ook gelukkig met de mogelijkheid de vertrouwde contacten te behouden binnen een nieuwe gemeente en pro-actief met elkaar aan de slag te gaan.

Hoe de gemeente omgaat met de Coronacrisis is daar een goed voorbeeld van, waarbij de gemeente direct pro-actief gehandeld heeft op de BIZ-problematiek in relatie tot de crisis. Want waar veel gemeenten nog worstelen met vragen over uitstel van BIZ-heffingen en voorschot van middelen, heeft de gemeente Vijfheerenlanden direct de daad bij het woord gevoegd. Ze schiet niet alleen de BIZ-bijdrage voor in april, maar heeft daarnaast ook alle ondernemer uitstel verleend op het betalen van de BIZ-heffing.

Vanuit DZP hebben wij geen enkele andere gemeente gezien die zo snel duidelijkheid en daarmee zekerheid heeft verschaft over dit onderwerp. De ondernemers krijgen op deze wijze wat financiële speelruimte, zonder dat het de BIZ beperkt.

Dit onderstreept wel weer dat samenwerking en korte lijnen de sleutel zijn.


Wil u meer informatie hoe DZP u kan helpen bij het uitvoeren van parkmanagement op uw bedrijventerrein? Neem dan contact met Percy Douglas op.