Energietransitie in Rotterdam

door Elize Amons


De Nederlandse overheid heeft een ambitieuze opgave: in 2030 moeten we met elkaar bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in dat in 1990 deden. Dit heeft consequenties voor burgers en ondernemers. 

Rotterdam, vooral het havengebied, zorgt voor ruim 20 procent van de landelijke uitstoot. Redenen genoeg om in 2030 de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen gehalveerd te hebben.

Nieuws- en leergierig als ik ben, volg ik al enige jaren de landelijke ontwikkelingen in het hectische proces van verduurzamen. Voor velen van ons zijn dit containerbegrippen, mede door gebrek aan accurate voorlichting en daardoor gebrek aan kennis bij de burgers en de ondernemers. Voor hen blijft vooral de prangende vraag: hoe krijg ik in vredesnaam alle voorgestelde maatregelen gerealiseerd en gefinancierd? Verdien ik dit ooit terug?


Rotterdams Klimaatakkoord

In navolging van deze landelijke ambitie heeft het stadsbestuur van Rotterdam in 2019 het initiatief genomen tot de Rotterdamse Klimaatalliantie en samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties hard gewerkt aan het Rotterdams klimaatakkoord. DZP is hierbij aangesloten en ik ben hierbij enthousiast betrokken geweest.

Onder de leiding van vijf onafhankelijke voorzitters werd er aan vijf Rotterdamse klimaattafels gewerkt: Haven & Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Schone energie en Consumptie. Het Klimaatakkoord bevat 49 maatregelen die moeten leiden tot een forse verduurzaming van de Rotterdamse economie. Die moeten een impuls geven aan de energietransitie, een CO2-reductie realiseren in de industrie en de Rotterdamse economie verder verduurzamen. Geen simpele opdracht.


Ruime ervaring

20 jaar ervaring op de natte en droge bedrijventerreinen in de regio Rijnmond overtuigde mij ervan dat er voor DZP een bijzondere taak lag. DZP kent haar ondernemers en kan vooraf voorspellen welke strategie er in de communicatie en enthousiasmering nodig is om de awareness tot verduurzamen bij de ondernemers te stimuleren. Een aantal ondernemers heeft al maatregelen getroffen, zij zijn overgegaan op bijvoorbeeld LED-verlichting, hebben zonnepanelen laten plaatsen of andere maatregelen genomen. De lading dekt het nog niet. Er is nog veel meer werk aan de winkel om de ambitie te kunnen verwezenlijken.


Onafhankelijk

DZP is een onafhankelijke partij die de taal van de ondernemers spreekt, de status van verduurzaming goed boven tafel kan krijgen en de uitkomst van deze inventarisatie kan vertalen naar de overheid. Wat is de energiebehoefte, wat is er al gerealiseerd en wat zijn de verdere verduurzamingsambities van de ondernemers? In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Rotterdam voert DZP meerdere inventarisaties uit die dit concreet in beeld brengt. Het wordt helder per bedrijventerrein waar de behoefte aan energie ligt en hoe dat gezamenlijk (gemeente en ondernemers) duurzaam kan worden opgelost. De financiering van de verduurzaming wordt daarbij niet vergeten; concrete businessmodellen worden aan de ondernemers voorgesteld en alle mogelijke subsidies aangereikt.

Ik ben er trots op dat DZP hiervoor geselecteerd is!


Wil u meer informatie hoe DZP u kan helpen bij het verduurzamen van uw bedrijventerrein, neem dan contact met Elize Amons op.