Gadering een bijzonder bedrijvenpark

door Danny Houtman


Rotterdam, met de grootste haven van Europa, huisvest vele grote en kleine bedrijven. De grootste bedrijventerreinen zijn Maasvlakte 1 & 2 en de Spaanse Polder. Maar Rotterdam heeft meer van dit soort gebieden. Bedrijventerrein Gadering in Rotterdam Hoogvliet is er daarvan één, maar met een bijzondere bewoner: de Penitentiaire Inrichting Rotterdam – locatie Hoogvliet.


Gadering

Bedrijventerrein Gadering bestaat uit twee delen: het oudere gedeelte ‘Hoogvliet’ en het nieuwere gedeelte ‘Nieuwe Gadering’. Het oudste gedeelte van het terrein kent z’n oorsprong in de jaren 70. Recentelijk is het laatste stuk kavel uitgegeven. Oorspronkelijk werd Gadering aangelegd ter ondersteuning van de haven. Hierdoor is het een industrieterrein met milieucategorie 4. Tegenwoordig zie je een grote verscheidenheid aan bedrijven, in de handel, bouw en commerciële dienstverlening, maar ook ondernemingen die op de consument zijn gericht. De metro is vlakbij. Het grenst aan een woonwijk en het Oudelandsepark dat wordt begraasd door Schotse Hooglanders. Zeker geen standaard bedrijventerrein dus.

Het bedrijventerrein kent relatief weinig leegstand en de ondernemers zijn bereid om te investeren. Het ondernemerscollectief (SBHG) is actief en kent een hoge participatiegraad. Het gevoel van veiligheid is hoog en het terrein scoort al jaren goede cijfers op de veiligheidsindex.


Hoogwaardig kwalitatief bedrijventerrein

Het parkmanagement voert DZP al sinds 2016 uit. Mede hierdoor is vandaag de dag Gadering een hoogwaardig kwalitatief bedrijventerrein. Iets dat essentieel is voor een goed ondernemersklimaat. Als parkmanager zorg ik er onder andere voor dat de ondernemers goed aangesloten blijven en gehoord worden bij de plannen vanuit de gemeente op het gebied van aanleg, onderhoud en beheer van wegen, de groenvoorziening, maar ik coördineer ook de centrale inkoopprojecten en collectieve voorzieningen.

Er is een grote betrokkenheid vanuit de gemeente en ik heb korte directe lijnen met de betrokken diensten waar ik snel mee kan schakelen. We hebben een gemeenschappelijk doel; een gezond, schoon en veilig bedrijventerrein waar zo’n 300 bedrijven goed kunnen floreren en hun bezoekers zich prettig voelen.


Gadering klaar voor de toekomst?

Een beetje parkmanager is nooit klaar. Naast de ‘standaard’ punten zoals samenwerking, leegstandsbeheer, schoon en heel, en criminaliteitsbeheersing kijken we ook naar de toekomst van de Gadering. Hoe blijven we succesvol? Waar kunnen we op besparen? Hoe kunnen duurzamer worden? Met name dat laatste speelt op dit moment. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Rotterdam ben ik bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden tot verduurzaming van het bedrijventerrein.

Het verduurzamen van bedrijventerreinen is essentieel in het realiseren van het Rotterdams Klimaatakkoord waarbij de broeikasuitstoot in de stad en haven in 2030 gehalveerd moet zijn. Het College van Rotterdam investeert deze periode 150 miljoen euro in de energietransitie.

Voor ‘mijn’ bedrijventerrein ben ik deze inventarisatie aan het doen. Wat zijn de wensen/behoeftes, op welke subsidie kunnen zij aanspraak maken? Welke quickwins kunnen we collectief uitrollen? En waar willen de ondernemers graag gebruik van maken?

Op deze manier zorg ik ervoor dat de Gadering ook in de toekomst een bruisend bedrijventerrein blijft.


Wil u meer informatie hoe DZP u kan helpen bij het uitvoeren van parkmanagement op uw bedrijventerrein? Neem dan contact met Danny Houtman op.