Issuemanagement

Complexe vraagstukken waar DZP niet voor terug deinst.

Yes, het wordt ingewikkeld! Want voor een beetje complexiteit deinst DZP niet terug. En complex wordt het zeker bij vraagstukken waar bewoners op de bres springen en in beweging komen, waar de media-aandacht (in potentie) groot is en die politiek-bestuurlijk een uitdaging vormen en kunnen leiden tot veel politieke discussie.

Ook voor dit soort complexe vraagstukken wordt DZP geregeld ingevlogen, met name in opdracht van gemeenten. Afhankelijk van het dossier en de situatie vervult DZP een wisselende rol, die tijdens het traject nog kan veranderen. Van initiator en troubleshooter, tot kwartiermaker en verbinder. Daarin pakken we ook meteen een stuk projectmanagement, coördinatie en beleidsadvisering mee. Natuurlijk zorgen we er het liefst voor dat een soortgelijke situatie de volgende keer niet meer zo snel kan ontstaan.

Vanwege de dynamiek en de complexiteit werken we van buiten naar binnen en van binnen naar buiten, onder andere met participatietrajecten en bijeenkomsten. Daarnaast maken we ook binnen de gemeente de vertaalslag van de raad en het College naar de ambtelijke organisatie en visa versa. Juist voor het goed aanvliegen van complexe dossiers is samenwerking essentieel. Die samenwerking zoeken we dus ook graag op. Afhankelijk van het onderwerp stellen we teams samen, geven inhoudelijk sturing aan de teamleden op de diverse dossiers en verzorgen de coördinatie.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET