Leren Programmeren

Basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de wereld van het programmeerwerk en de gerelateerde toekomstmogelijkheden.

Participatie is van alle dag en een veel gehoorde term in overheidsland de afgelopen jaren. Participatie is vooral ook een breed begrip. DZP heeft een nadrukkelijke eigen visie op wat wij onder participatie verstaan. De samenleving is namelijk volop in verandering. De leefbaarheid en aantrekkelijkheid staan onder druk, doordat steden en regio’s steeds voller worden en er meer ontwikkelingen plaatsvinden. Dit zorgt voor frictie, wat weer vraagt om nieuwe visies en strategieën. Plus de noodzaak om keuzes te maken.

Bewoners, ondernemers en overige partijen willen gehoord worden, willen meegenomen worden in het proces. Zo voorkom je verzet en loopgraven-tactiek van stakeholders. Voor DZP is dat gesneden koek, want we hebben een lange historie als het gaat om samenwerken en partijen bij elkaar brengen. Sinds onze oprichting zijn we bezig met het oplossen van problemen tussen publiek en privaat en werken we op het snijvlak van overheid en ondernemers. Hierdoor werden wij al snel de organisatie die stakeholders samenbracht op de plek waar alle partijen samen konden werken en de ‘winfactor’ het grootst is.

In participatietrajecten geven we het proces vorm en zoeken we met stakeholders een gezamenlijke opgave en context, om vervolgens  vanuit een gedeeld perspectief de toekomst te ontwikkelen. Door deze gedeelde consensus kweek je draagvlak en wederzijds begrip; dit zijn de bouwstenen om niet alleen te werken aan een gezamenlijke toekomst, maar vooral om vanuit een complexe opgave gezamenlijk in actie komen en daadwerkelijk een andere mind set te krijgen.

DZP spreekt de talen van de verschillende stakeholders, helpt hen om feiten van meningen te onderscheiden, om te denken in kansen en niet in problemen. Dit doen wij al voor diverse opdrachtgevers: bij leegstandsvraagstukken, in gebiedsontwikkelingen, bij transformatie, bij veiligheidsuitdagingen, bij het opstellen van (economische) visies, branding van winkelgebieden, et cetera. Ieder project biedt wel een handvat voor participatie. Participatie zien wij dus als breed begrip: partijen bij elkaar brengen, de gemene deler vinden, partijen helpen omdenken en daar samen naar toe werken. Overigens brengen we ook ruziënde partijen bij elkaar als het moet, het pure mediation, want zonder wrijving geen glans.  

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET