Beroepscampus

Een duurzame samenwerking voor het welzijn van de maatschappij.

DZP gelooft dat de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs in de zogenaamde ’triple helix’ zijn weerslag vindt in een gezamenlijk gedragen en ontwikkelde economische strategie. Deze strategie draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van bewoners en bedrijven binnen een regio.

Een samenwerking binnen de triple helix stimuleert bedrijven samen te werken en te innoveren. Innovaties kunnen echter uitsluitend gerealiseerd worden wanneer er binnen een regio voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel beschikbaar is. Wat een grote uitdaging is. Een samenwerking met het onderwijs en de overheid, in vorm van een beroepscursus biedt oplossingen voor deze uitdaging. Als aanbieder van kwalitatief hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs, staat de Beroepscampus midden in de samenleving en vervult een inspirerende en verbindende rol naar leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en haar maatschappelijke omgeving.

Ondernemers kunnen op deze manier bijdragen aan het opleiden van hun toekomstige medewerkers en het concept van een leven lang leren krijgt zo vorm voor alle mensen binnen een regio. Leerlingen worden optimaal voorbereid op hun carrière omdat iedereen met een opleidingsvraag terecht kan op deze toekomstgerichte campus. De samenwerking met de ondernemers brengt nieuw elan in de onderwijswereld; betrokken ondernemers voor de klas en aan het roer, zorgen voor een andere dynamiek. Voor de overheid is de samenwerking binnen de campus van belang omdat voor het vasthouden van de welvaart ondernemers binnen een regio moeten (blijven) innoveren.

Biedt het concept van een Beroepscampus tevens oplossingen voor mogelijke arbeids- en ondernemersvraagstukken in jouw regio? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We starten met onderzoek om inzicht te krijgen in jouw regionale arbeidsmarkt en de toekomstige mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast denken we graag met je mee over de vormgeving en invulling van een beroepscampus in jouw regio.

GERELATEERD

Marlies Mulder

Ik ben als geograaf altijd bezig met interessante projecten: op dit moment werk ik als verbinder aan de uitvoering van de Smart Water strategie op Goeree-Overflakkee.

Arbeidsmarkt en onderwijs

DZP heeft een uitermate praktische insteek. Wat is er nu praktischer dan mensen die moeite hebben een baan te vinden, letterlijk te verbinden met ondernemers

DZP INNOVATIELAB

DZP INNOVATIELAB NIEUWS