MKB Trendkamp

Training voor MKB’ers over trends, de toekomst en ideeën voor ondernemerschap.

DZP staat voor innovatief ondernemerschap. Wij geloven in de kracht van theoretische kennis in combinatie met een praktische, ondernemende aanpak. Om innovatief ondernemerschap te stimuleren, geven we gerichte trainingen en cursussen, waarbij wij onze kennis delen en vergroten.

Zo ontwikkelden we in samenwerking met trendwatcher Adjiedj Bakas het MKB Trendcamp; een training die MKB-ondernemers bekend maakt met de belangrijkste ontwikkelingen in hun branche en hen direct in staat stelt kansen en bedreigingen voor de onderneming te benoemen en hierop in te spelen.

Het Trendcamp is opgebouwd uit een korte introductie, waarna de MKB’ers al snel zelf aan de slag gaan in kleine groepen. Onder leiding van een eigen coach zullen zij brainstormen over hun huidige en toekomstige business- en verdienmodellen. Aan het einde van de dag worden de beste ideeën gepresenteerd. Voorafgaand aan deze dag leveren de MKB’ers relevante informatie aan en hebben ze een Skype intakegesprek, zodat het duidelijk is waar persoonlijke uitdagingen liggen. Zo kan elke coach maatwerk leveren en de betreffende MKB’ers verder helpen.

Gedurende het Trendcamp worden start-ups en private financiers (business angels) aan elkaar gekoppeld, en ontstaan er nieuwe vormen van co-creatie en co-makership. Vaak worden er om- en herscholingsactiviteiten bedacht, worden Ambachtslabs voor moderne ambachtsuitoefening opgezet of wordt er een nieuwe invulling voor lege panden bedacht.

Ben je benieuwd wat wij op dit vlak voor je kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of boek een sparringssessie.