Ambachtslab

Jongeren zonder startkwalificatie klaarstomen voor een baan binnen de ambachtseconomie.

Rotterdam-Zuid kampt met hardnekkige sociale en economische problemen. Ondanks de aantrekkende economie kent het stadsdeel een hoge werkloosheid en relatief veel armoede. Een deel van de jongeren maakt hun opleiding niet af, maar kiest ervoor om snel geld te ‘verdienen’ in de criminaliteit.

Ondanks het bovenstaande staat het naastgelegen havengebied te springen om goed opgeleid personeel. Het werknemersbestand vergrijst en door economische groei loopt het aantal vacatures snel op. Een grote mismatch dus tussen de haven en Rotterdam-Zuid.

Samen met trendwatcher Adjiedj Bakas ontwikkelde DZP het Ambachtslab. In het Ambachtslab worden jongeren zonder startkwalificatie in een meester-gezelconstructie klaargestoomd voor de praktijk. Zo helpen deelnemende bedrijven de jongeren binnen drie maanden een vak te leren, zoals lassen of houtbewerking. Het doel is om er een baan aan over te houden, terug naar school te gaan of zelfstandig ondernemer te worden.

Naast het ontwikkelen van talent en toekomstperspectief, stimuleert het Ambachtslab het behoud van de ambachtseconomie. Het concept speelt in op de schaarste van vakmensen en biedt ondernemers de kans hun kennis over te dragen aan een mogelijke opvolger, wat zelfs kan leiden tot een netto banengroei.

Het Ambachtslab brengt de jongeren voorafgaand aan het traject de nodige werknemersvaardigheden bij: op tijd komen, niet zomaar een sigaret gaan roken en sociaal met collega’s omgaan. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij eventuele andere problemen, zoals de omgang met schulden.

In augustus 2016 is DZP samen met het Havenbedrijf Rotterdam gestart met een vooronderzoek naar een experiment in de Rotterdamse haven, met als werktitel ‘Experiment Charlois-Havengebied’. Vervolgens is het NPRZ aangesloten en is DZP na een inventariserende opstartfase medio 2018 begonnen met de uitvoeringsfase. De focus in deze uitvoeringsfase ligt op de realisatie en (pragmatische) begeleiding van een Ambachtslab in het Rotterdamse Havengebied.

Inmiddels hebben een aantal jongeren succesvol het traject doorlopen en zijn aan het werk in de haven. Volgende stap is nu het opschalen van het project.

Voor meer informatie over Ambachtslab Amsterdam zie hier

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET