‘Vijf voor twaalf op de Wallen’

BIZ Burgwallen Amsterdam


door Janine Oudeman


‘Het voelt aan als vijf voor 12, het is nu of nooit’, heb ik de ondernemers in het Wallengebied meerdere malen horen zeggen tijdens het oprichtingstraject van de BIZ Burgwallen. Het afgelopen jaar, en meer specifiek de visie van een door de gemeente ingehuurde planoloog, is het startschot geweest voor allerlei plannen, visies en de daarmee gepaard gaande (toekomstige) veranderingen. Bij de vormgeving van dergelijke plannen en beleid worden zoveel mogelijk partijen gehoord. Maar, dan moet je wel aan tafel zitten.


Als éénling in de woestijn

Voor het overgrote deel van de ondernemers in het Wallengebied was dit tot 2020 niet het geval. Met uitzondering van 35 ondernemers, die verenigd waren in de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA), spraken de overige 295 ondernemers voor zichzelf. Zij waren die éénling die stonden te schreeuwen in de woestijn. Een gezamenlijke sterke stem, die serieus werd genomen, was er tot 2020 niet.

Daar moest verandering in komen! Er werd contact met DZP opgenomen, vanwege de positieve geluiden uit de BIZ Warmoesstraat waar wij het straatmanagement al voor uitvoeren. De vraag aan ons was of wij konden helpen om de 330 ondernemingen in het Wallengebied te verenigen in een BIZ. Een ambitieuze doelstelling, een uitdaging. Zeker gezien de grootte van het gebied, het aantal en de uiteenlopende aard van de ondernemers. In weinig gebieden in Nederland zijn er zoveel uiteenlopende ondernemingsvormen te vinden: van verschillende horeca tot raamprostitutie van detailhandel tot hotels. Dat maakte de uitdaging nog groter om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.Afspiegeling

In de aanloopfase tot de oprichting heeft het oprichtingsbestuur goed over deze uitdaging nagedacht en heeft van deze uitdaging hun kracht gemaakt. Hoe? Door het bestuur een afspiegeling te laten zijn van de verschillende deelgebieden en tevens de uiteenlopende branchering. Eén bestuurslid vertegenwoordigt het erotisch getint ondernemerschap, twee van de bestuurders runnen een koffiezaak aan het Oudekerksplein en de twee andere bestuursleden verzorgen rondleidingen in het Wallengebied. Zo beogen wij alle deelgebieden én alle ondernemers adequaat te vertegenwoordigen als BIZ zijnde.

Centraal staat: waar hebben wij allemaal baat bij en wat kan de toekomstige BIZ hierin betekenen? Uitgangspunt van de BIZ is om absoluut niet polariserend te werken, maar om juist samen constructief bezig te zijn. Zo hebben wij ook enkele buurtbewoners benaderd om in de toekomst mee te denken met het vormgeven van doelstellingen en concrete plannen. Vervolgstap is om uit te stippelen hoe we deze doelstellingen gaan bereiken.


Extreem grote meerderheid

De positieve en constructieve houding van de toekomstige BIZ, tezamen met de urgentie die alle ondernemers voelden om zich te verenigen, heeft ertoe geleid dat de BIZ Burgwallen de draagvlakmeting met succes heeft doorlopen. Maar liefst 93,4% van de stemmers heeft vóór de oprichting van de BIZ gestemd. Een percentage dat het belang van de vereniging onderstreept. Het voelt aan als vijf voor 12. De ondernemers moeten hun stem laten horen én er moet geluisterd worden. Dat is waar de BIZ Burgwallen zich hard voor gaat maken de komende 5 jaar …Wordt vervolgd!


Wilt u meer informatie hoe DZP u kan helpen bij opzetten van een BIZ? Neem dan contact met Janine Oudeman op.