Weekmarkt van Oegstgeest is klaar voor verzelfstandiging

door Natascha Heuver


Wie weet als geen ander hoe je een markt levendiger kunt krijgen met tevreden consumenten? En hoe je de markt het beste kunt organiseren? Juist, dit zijn de marktondernemers zelf.

Van oudsher worden jaar-en warenmarkten door gemeenten georganiseerd. De gemeente zorgt voor het beheer en exploitatie van de markten en de marktondernemers beperken zich tot de eigen onderneming. Gemeente Oegstgeest heeft besloten om het beheren van de markt niet meer als haar kernactiviteit te zien. Daarbij geldt ook dat, door een grotere rol van de kooplieden zelf, de betrokkenheid, de flexibiliteit en vernieuwingszin groter zal worden. Hierdoor kunnen ook aanpassingen aan de behoefte van de consument en kwaliteitsverbeteringen sneller gaan. Plus kunnen de ondernemers zelf beter inspelen op zaken als marketing en communicatie.


Draagvlakonderzoek

De gemeente Oegstgeest heeft met de betrokken ondernemers van de weekmarkt en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) naar de mogelijkheden gekeken voor een toekomstbestendigere markt en dat is gelukt! Er is voldoende draagvlak gebleken voor het overdragen van de organisatie en het beheer aan de nieuw opgerichte Stichting Weekmarkt van Oegstgeest. De gemeente houdt een faciliterende rol door het verhuren van het marktterrein.


Gemeentelijke besluitvorming

Met het overdragen van de markt aan de stichting vervalt de gemeentelijke marktverordening per 1 juli 2020, want de ondernemers stellen hun eigen regeling op. De gemeente heeft met de stichting Weekmarkt van Oegstgeest een overeenkomst gesloten voor het gebruik van het marktterrein.

Als interim beleidsadviseur Economie van de gemeente Oegstgeest heb ik samen met de wethouder Economie de afgelopen periode gewerkt aan het mogelijk maken van de verzelfstandiging van deze weekmarkt. Mijn rol was onder andere het voeren van de onderhandelingen met de marktkooplieden over het gebruik van het marktterrein en het voorbereiden van het gehele besluitvormingstraject. Het was een intensief proces waarbij het belang van de marktondernemers en bewoners centraal stond. Ik ben trots op dit resultaat!

En nu op naar een levendige markt met meer omzet voor de ondernemers en een meer en beter aanbod voor de bezoekers!