Elize Amons – Ze noemen mij ‘het veiligheidsbeestje van DZP’

Mijn werk voor team Nazorg High Impact Crimes


Binnen DZP houd ik mij bezig met verschillende projecten en daartussen zitten hele bijzondere. Team Nazorg HIC (High Impact Crimes) in opdracht van Directie Veiligheid Gemeente Rotterdam is er zo één

Een kleine inleiding ter verduidelijking is misschien wel goed. Al bijna 17 jaar ben ik in samenwerking met ondernemers, Directie Veiligheid Gemeente Rotterdam en de politie aan het werk in de Rotterdamse aanpak ‘Veilig Ondernemen’. Het mag duidelijk zijn waaraan ik mijn bijnaam ‘het veiligheidsbeestje’ binnen DZP heb verdiend. Of het nu een winkelgebied, een bedrijventerrein of het havengebied betreft, kom maar door, ik zet er mijn tanden in! Maatwerk is van groot belang, het vinden van duurzame innovatieve oplossingen en het smeden van samenwerkingsverbanden zit in mijn DNA.


High Impact Crimes

Op basis van die kennis en kunde mag ik in opdracht van de stadsmarinier HIC Directie Veiligheid de taak van Team Nazorg High Impact Crimes (HIC) uitvoeren. Een empathische, integere taak als mens en veiligheidsspecialist. De term High Impact Crimes staat voor delicten die een grote impact veroorzaken, zoals overvallen, straatroven en inbraken. De impact van een dergelijk incident is enorm groot voor slachtoffers en hun directe omgeving. Er is inbreuk gepleegd op iemands privacy en eigendom en het allerbelangrijkste, men waande zich veilig! Stel je eens voor, vanuit het niets een pistool op je hoofd, het geluid van het doorladen van een pistool of een enorm mes dat onder je neus geduwd wordt. Een directe confrontatie met machtsgeweld van de hoogste orde.

De impact van zo’n delict is per individu verschillend en is mede afhankelijk van gepleegd verbaal en/of fysiek geweld. In opdracht van de Stadsmarinier HIC neem ik contact op met het slachtoffer. Zodra er een melding binnenkomt, ga ik op pad. Vooraf word ik geïnformeerd over de overval en mogelijk letsel. Die informatie is van essentieel belang zodat ik mij zo goed mogelijk kan voorbereiden. In mijn hoofd spelen zich dan gelijk al verschillende scenario’s af hoe ik het slachtoffer het beste kan helpen. Ook de impact op personen in zijn of haar directe omgeving laat ik de revue al passeren zoals de ondernemer, zijn of haar collega’s en last but not least de directe familie van het slachtoffer.


Vertrouwensband

Het rustig en begripvol benaderen van het slachtoffer creëert de ruimte waarin de eerste vertrouwensband gesmeed wordt. Die vertrouwensband is essentieel voor het begeleiden van het herstel van de veiligheidsbeleving. Het signaleren van onderliggend verdriet, een incident uit het verleden en uitleg hierover stelt het slachtoffer gerust. Net als het attenderen op de mogelijke bijwerkingen van de impact. De rol van het onderbewustzijn en de ontwrichte balans tussen emotie en ratio gooien het ‘normaal’ functioneren van een slachtoffer ernstig in de war.

In dat moment ervaar je dan ook één op één de impact van het incident op het slachtoffer. Zoals ieder mens uniek is, ervaart ook ieder mens op een unieke wijze een dergelijk traumatisch incident. Er is geen kant en klare voorspelling hoe een mens reageert tijdens en na een dergelijk geweldsincident. Er zijn wel basale overeenkomsten en toch kun je in een split second oog in oog komen te staan met een extreme uitschieter qua impact. Snel anticiperen is dan mogelijk door mijn jarenlange ervaring. In sommige gevallen neem ik, bij het tweede bezoek, mijn hond Levi mee. Dieren hebben de gave door de angst en het verdriet heen te prikken.

Naast het begeleiden van het slachtoffer voer ik op de locatie van het incident een veiligheidsscan uit en adviseer ik de ondernemer bij het verbeteren van de veiligheid van de locatie. Je wilt natuurlijk te allen tijden voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. De aanbevelingen variëren van fysieke maatregelen zoals het ophangen van (meer) camera’s tot het verbeteren van bedrijfsprotocollen, zoals het openen en sluiten van het bedrijf, het sleutelprotocol etcetera. Verder blijft het geheim van de smid, het geheim van de smid!


En wat doet dit met mij?

Mijn collega’s bij DZP kennen mij als een sociaal en maatschappelijk betrokken persoon, en soms ook een tikkeltje emotioneel. Bijzonder dat ik dan juist degene ben die deze opdracht professioneel en vakkundig kan uitvoeren zonder zelf emotionele schade op te lopen. Soms is er een casus die mij ook “onder de huid raakt’. In zo’n geval ben ik blij dat er in het team ‘Nazorg’ fijne collega’s zitten, zoals alle betrokken professionals bij directie veiligheid Team HIC en diverse wijkagenten bij de politie Rotterdam-Rijnmond, waar ik mee kan praten. En Levi mijn lieve hond is tevens van onschatbare waarde, ik vertel hem alles en hij blijft luisteren met begripvolle ogen!

Regelmatig krijg ik de reactie bij een bezoek: “ik wist niet dat het Team Nazorg HIC bestond”. Dan antwoord ik plichtsgetrouw, wees blij!!! Tegelijkertijd realiseer ik mij dat het ook een uniek project is en dat uitsluitend de gemeente Rotterdam deze dienstverlening biedt.

Maar ik ben vooral dankbaar dat ik­ de slachtoffers kan begeleiden, hulp kan bieden en vooral hun veiligheidsbeleving help te herstellen. Dat ik een vakkundig advies kan geven waarmee de veiligheid van de locatie of onderneming vergroot wordt. Alles in samenwerking met directie veiligheid, politie en overige ambtelijke hulplijnen. Ik analyseer en signaleer en zij springen allen bij waar dat kan. Samen proberen we de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt.


Meer informatie over Elize