Centrumontwikkeling Hoefkade

Samenwerking en gebiedsverbetering door centrummanagement.

In de Schilderswijk in Den Haag ligt de Hoefkade; een winkelstraat met vele koffiehuizen, cafés en winkels. De gemeente Den Haag wil het gebied graag een boost geven, het imago verbeteren en een ander soort ondernemer aantrekken.

Medio januari 2018 is DZP-er Titus op eigen initiatief begonnen met een onderzoek naar wat er op de Hoefkade en Koningstraat speelt en hoe dit gebied beter zou kunnen profiteren van de ligging, het unieke en authentieke aanbod van winkels en dienstverleners en de relatief lage concurrentie van internet.

Met behulp van politiebureau Hoefkade kwam hij in contact met een viertal ondernemers die welwillend zijn om de zaken die er spelen, de uitdagingen die er zijn en de potentie die er is, op te pakken. Een jaar later heeft de gemeente DZP een eerste opdracht verleend en werd Titus als centrummanager aangesteld.

De inzet van centrummanagement verbetert de samenwerking tussen de gemeenten, bewoners, winkeliers, vastgoedpartijen en overige stakeholders en brengt een gebied tot bloei. Het primaire doel is het verenigen van de ondernemers op de Hoefkade en Koningsstraat in een winkeliersvereniging en het enthousiasmeren en mobiliseren van de ondernemers tot meer samenwerking in de straat. In deze rol onderhouden we intensief contact en overleg met pandeigenaren en politie. Waar mogelijk wordt de samenwerking tussen de pandeigenaren en de ondernemers gestimuleerd.

In een gezamenlijk visiedocument hebben we de kansen voor de Hoefkade uiteengezet. Onderdelen die hierin aan bod komen zijn onder andere de herinrichting van de openbare ruimte gericht op het verlengen en veraangenamen van de verblijfsduur, het verhogen van het herhalingsbezoek en traffic, (her-)positionering en marketingcommunicatie.

Om herbranchering te realiseren, hebben we actief nieuwe ondernemers uit ons eigen netwerk benaderd, passend binnen die nieuwe visie. Daarnaast komen thema’s als schoon, heel en veilig aan bod om het gebied aantrekkelijk te maken voor nieuwe doelgroepen. In samenwerking met de ondernemers organiseren we minimaal 1 activiteit per maand, waarbij de ondernemers zich inzetten voor hun omgeving en zo de betrokkenheid vergroten.

Acties en concepten die we hebben ontwikkeld en deels uitgevoerd ter zijn o.a.:

– Het schilderswijkfestival: een jaarlijks terugkerend feest, georganiseerd voor en door bewoners en organisaties uit de Schilderswijk;

– Bloemen schotel project: er is contact gelegd met een kunstacademie om de schotels van de bewoners van een bloemetjesmotief te voorzien;

– Samenstellen asprirant bestuur en vereniging;

– Coaching: het coachen van ondernemers op gebied van presentatie, uitstraling, assortiment en marcom;

– Herpositionering als de “Groene Loper” richting de Haagse markt.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET